“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Influenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne. Fonetica neologismului

Author:
Publisher:Editura Științifică și Enciclopedică
Place:Bucureşti
Year:

Citations to this publication: 36

0Alexandru GaftonDespre hipercorectitudine. (I) GeneralitățiLRM, XXIX (1)2019pdf
html
0Alexandru GaftonDespre hipercorectitudine. (II) Palatalizarea labiodentalelorLRM, XXIX (2)2019pdf
html
0Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Reacţii la palatalizarea labialelor şi la velarizare (ediţie revăzută)
Editura Universităţii de Vest2019
0Florin Teodor OlariuThe Study of Linguistic Variation at the “A. Philippide” Institute of Romanian PhilologyClas. mod., 19-252018pdf
html
2Florin-Teodor Olariu, Veronica Olariu, Luminița BotoșineanuAtlasul lingvistic audiovizual al Bucovinei (ALAB) – probleme ale elaborării chestionaruluiFD, XXXVII, 99-1132018pdf
html
1Stelian DumistrăcelŞtiinţa varietăţii lingvistice diatopice în sprijinul unităţii naţionale: de la Weigand la Puşcariu – Pop – PetroviciLRM, XXVIII (7-8), 9-582018pdf
html
0Stelian Dumistrăcel, Luminița BotoșineanuDialectologie et géographie linguistique concernant les parlers roumains en Moldavie et BucovineALIL, LVIII, 572018pdf
html
1Adrian ChircuCuvinte dialectale în vechi manuale elementare. Observaţii asupra gramaticii lui Ioan Alexi (Grammatica Daco-Romana sive Valachica, 1826)ALIL, LVII, 1412017pdf
html
1Alexandru Laurențiu CohalAtitudine lingvistică vs comportament lingvistic la deportaţii moldoveni în Siberia (1940–1956)ALIL, LVII, 161-1842017pdf
html
1Gheorghe ChivuElemente lexicale nordice în graiul vorbit într-un sat din centrul MuntenieiALIL, LVII, 1532017pdf
html
0Maria Laura RusPhonetic changes in ethnomedical scholarly neologismsGIDNI, 4, 278-2812017pdf
html
1Maria-Laura RusAsupra poziţiei accentului în variantele teritoriale ale limbiiStudia UPM, 23, 962017pdf
html
0Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Luminița BotoșineanuPreluarea, adaptarea şi literarizarea textelor orale în registru dialectal în Dicţionarul limbii române al AcademieiSIL6, 191-2182017pdf
2Stelian DumistrăcelIorgu Iordan: direcţii de cercetare în lingvistica româneascăALIL, LVI, 33-502016pdf
html
2Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Luminița BotoșineanuLucrările româneşti de geografie lingvistică şi Dicţionarul limbii române al Academiei: oferta lexicografică a materialului necartografiat şi problema „literarizării”ALIL, LV, 192015pdf
html
1Dumitru LoșonțiDin terminologia păstoritului (II)SID15, 1772014pdf
2Stelian DumistrăcelTextele orale în registru dialectal ca bază de date pentru exegeze lingvisticeCoteanu, 119-1362014pdf
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
17Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
1Carmen-Irina Floarea(Copilul) merge de-a bușilea, pe baza ALRR. SintezăFD, XXXII, 632013pdf
1Petronela SavinTradiţie şi inovaţie în terminologia alimentară românească. Clasa preparatelor din cerealeTradiție/inovație2013pdf
html
3Sorin GuiaGraiul din comuna Gîrda de Sus, judeţul AlbaAUI, LIX, 145-1562013pdf
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
3Sorin GuiaAspecte fonetice şi lexicale în graiul din comuna Mănăstirea Humorului, judeţul SuceavaAUI, LVIII, 179-1882012pdf
0Sorin GuiaAspecte dialectale în graiul din comuna Scărişoara, judeţul AlbaCCI, 2, 1074-10782012pdf
html
1Dorin UrițescuVariantele dialectale ale limbii române în perioada 1780–1880. Fonetica (note de lectură)DR, s.n., XIII (1), 33-562008pdf
html
1Stelian Dumistrăcel, Doina HreapcăLa variation linguistique sous la perspective de l’informatisation des atlas régionaux roumainsRRL, LIII (1-2), 107-1232008pdf
html
0Ion-Horia BîrleanuSTELIAN DUMISTRĂCEL: omul de dincolo de cuvinteRom. major.2007pdf
html
2Stelian DumistrăcelOrientări în cercetarea dialectologică din centrul universitar IaşiPhil. Jass., III (1), 307-3262007pdf
html
0Daniela Căprioară, Cosmin CăprioarăQuelques observations sur la terminologie roumanie d’origine française (en mathematiques et medicine populaire)AOU, XVI, 165-1742005pdf
html
1Maria-Magdalena JianuAlte realizări ale relației sintactice de coordonare. Coordonarea cumulativă și cea negativăDR, s.n., IX-X, 259-2662004-2005pdf
html
1Vasile FrățilăDialektologische Forschungen in RumänienAUT, XLII-XLIII, 1552004-2005pdf
html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
0Stelian DumistrăcelReligie și limbă: reflexe ale necunoașterii și intoleranțeiLRM, IV (3), 1391994pdf
2Doina HreapcăSonorizarea fricativelor şi oclusivelor surde (s, ş, f; c, t, p) urmate de sonanta nazală n. O tendinţă activă în graiurile dacoromâneALIL, XXIX, 1751983-1984pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].