“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Sonorizarea fricativelor şi oclusivelor surde (s, ş, f; c, t, p) urmate de sonanta nazală n. O tendinţă activă în graiurile dacoromâne

Author:
Publication: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, XXIX, p. 175
p-ISSN:0066-4987
Publisher:Editura Academiei
Place:Iași
Year:
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 2

References in this publication: 4

36Stelian DumistrăcelInfluenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne
Fonetica neologismului
Editura Științifică și Enciclopedică1978
26Emanuel VasiliuFonologia limbii româneEditura Științifică1965
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
8Emil PetroviciDe la nasalité en RoumainInstitutul de Arte Grafice „Ardealul”1930

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: