“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Fonologia limbii române

Author:
Publisher:Editura Științifică
Place:București
Year:

Citations to this publication: 26

0Adrian TurculețDespre starea actuală a lui u final în graiul aromânilor din Grabova (Greava), AlbaniaFD, XXXIX, 173-1882020pdf
0Alexandra BîjaNon-Native Interpretation and (Re)Production of SL/FL Sounds. Case Study: Korean and RomanianStudia UBB, LXV (1), 117-1342020html
0Angela MogaLimba română ca limbă străină în noua EuropăPhil. Jass., XVI (2), 1472020pdf
html
0Oana NiculescuRezultate experimentale în analiza acustică a hiatului din limba română contemporanăSCL, LXXI (1), 35-452020pdf
0Teodor CotelnicIncertitudini şi inconsecvenţe în folosirea accentului foneticPhilM, LXII (1-2), 29-342020pdf
0G.G. Neamțu«Dedesubturile» fonetico-fonologice şi morfologice ale unei probleme ortografice – scrierea i-ilor la finală de cuvântPhil. Ban., XIII (1), 221-2452019pdf
0Gabriela Pană DindeleganNote pe marginea semiconsoanelor româneşti: frecvenţă, distribuţie, randamentLR, LXVIII (3), 3532019pdf
0Viorica MoleaDelimitări ale oralității în limba română actualăLRM, XXIX (1)2019pdf
html
2Adrian Turculeț, Anca-Diana Bibiri, Andreea MironescuModele intonaţionale ale interogativelor totale în AMPRom. Poziţia emfazei interogativeSIL5, 1812015pdf
0Carmen RărișAccentul secundar al cuvintelor compuse – o analiză optimalistăDiacronie–sincronie, I, 2432014pdf
1Delia Ambrosie, Andreea Cristina Luca, Irina-Ştefania VaidaImprecatory values in the Psalms?TDR, IV, 279-2922012pdf
html
9Dumitru IrimiaCurs de lingvistică generală
Ediția a III-a
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
0Adrian TurculețStatutul fonematic al consoanelor palatale [k’, g’] și unele aspecte conexePhil. Jass., VI (1), 141-1472010pdf
html
0Nicolae SaramanduCercetări de fonetică, dialectologie şi lingvistică structurală (1949–2009)LR, LVIII (4), 545-5562009pdf
html
1Liviu P. DinuOn the Quantitative and Formal Aspects of the Romanian SyllablesRRL, LI (3-4)2006pdf
html
1Luciana Peev, Felicia ŞerbanLinguistic Premises for Designing a Text-To-Speech SynthesizerRRL, LI (3-4)2006pdf
html
1Mihai DinuUn Modèle Tridimensionnel du Système Consonantique du Roumain ContemporainRRL, LI (3-4)2006pdf
html
11Laura ManeaDosoftei, Viața și petreacerea svinților
Studiu lingvistic, partea I
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2006html
1Joan Llinàs SuauFonetică şi fonologie în însuşirea limbilor străine: cazul limbilor română, catalană și spaniolăELI, 1, 4392005pdf
html
2Ovidiu DrăghiciFonologia bilineară și accentul secundar românescAUC, XXVII (1-2), 992005pdf
html
0Ovidiu DrăghiciExistă accent secundar în română?AUC, XXVII (1-2), 3432005pdf
html
10Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
0Georgeta CornițăFonetica integratăUmbria2001html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
2Doina HreapcăSonorizarea fricativelor şi oclusivelor surde (s, ş, f; c, t, p) urmate de sonanta nazală n. O tendinţă activă în graiurile dacoromâneALIL, XXIX, 1751983-1984pdf
html

Reviews of this publication: 2

Andrei AvramSCL, XIX (1), 721968
Matilda Caragiu MarioțeanuLR, XV (3), 3141966

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].