“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Raţiunile unei cercetări dialectale: Soveja, Caşin, Borşani-Coţofăneşti – enclave de grai muntenesc în sud-vestul Moldovei

Author:
Publication: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, LVII, Section Studii și articole, p. 233
Verba et res. Studia linguistica in honorem magistri Stelian Dumistrăcel
p-ISSN:0066-4987
Publisher:Editura Academiei
Place:Iași
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 14

4Doina HreapcăStatutul lingvistic al sudului Moldovei. Ipoteza unui vechi „dialect carpatic de sud-est”ALIL, XLII-XLIII, 872002-2003pdf
html
45Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Ion-Horia BîrleanuAncheta dialectală ca formă de comunicareEditura Academiei1997
23Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
II.
Editura Academiei1997
39Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
I. Hărţi şi material necartografiat
Editura Academiei1987
2Doina HreapcăSonorizarea fricativelor şi oclusivelor surde (s, ş, f; c, t, p) urmate de sonanta nazală n. O tendinţă activă în graiurile dacoromâneALIL, XXIX, 1751983-1984pdf
html
62Stelian DumistrăcelLexic românesc
Cuvinte, metafore, expresii
Editura Științifică și Enciclopedică; Demiurg Plus1980; 2011
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
3Doina HreapcăDerivate cu sufixul -aş (ă) în graiurile din sudul MoldoveiALIL, XXV, 1211976pdf
html
7Doina HreapcăAnchetele pentru culegerea textelor dialectale. Aspecte metodologiceLR, XXIV (2), 1371975
6Paul LăzărescuArii lexicale în nord-estul MuntenieiFD, IX, 1211975
4Galina GhiculeteFonetica graiurilor moldovenești de nord în comparație cu fonetica graiurilor moldovenești de sudFD, VI, 971969
8Boris CazacuDespre dinamica limitelor dialectaleFD, V, 271963
8Gr. RusuGraiuri de tranziție. În legătură cu poziția graiului vrîncean în cadrul dacoromîneiCL, VI (1), 831961
3Emil Petrovici, I. StanSchiță a sistemului fonologic al graiului tecuceanCL, III, 1191958

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: