“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

(Copilul) merge de-a bușilea, pe baza ALRR. Sinteză

Author:
Publication: Fonetică și dialectologie, XXXII, p. 63
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 17

2Adrian ChircuAdverbul în ALR. Harta Copilul umblă de-a bușileaSaramandu, 1852011pdf
5Nicolae Saramandu, Marilena Tiugan, Irina Floarea, Alina CelacDicționar meglenoromân. Litera BFD, XXX, 51-1152011pdf
1Nicolae SaramanduDenumiri pentru ‘țeastă’ în dacoromână (pe baza ALR. Sinteză)FD, XXVII, 452008pdf
3Adrian ChircuAdverbul românesc în diatopie (dialectul dacoromân)SND12, 4212006pdf
1Nicolae SaramanduDialectele româneștiSCL, LI (2), 4292000
48Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
2Nicolae SaramanduConcordanțe etimologice și lexicale româno-albaneze (bearcă, buș ‘pumn’, urdori, cocobarză, corcodușă)SCL, XXXVIII (2), 1261987
74Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
101Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
36Stelian DumistrăcelInfluenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne
Fonetica neologismului
Editura Științifică și Enciclopedică1978
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
20Liliana Ionescu-RuxăndoiuProbleme de dialectologie românăCentrul de multiplicare al Universității din București1973, 1976
47Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
14Grigore BrâncușGraiul din OlteniaLR, XI (3), 2481962
2Grigore BrâncușObservații asupra etimonurilor albaneze din DLRMSCL, XII (2), 1931961
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: