“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Adverbul românesc în diatopie (dialectul dacoromân)

Author:
Publication: Lucrările celui de-al XII-lea Simpozion Național de Dialectologie, Baia-Mare, 5-7 mai 2006, Section Dialectologie și limbă literară, p. 421
Editors:Nicolae Saramandu
Publisher:Editura Mega
Place:Cluj-Napoca
Year:
Abstract:[L’adverbe roumain en diatopie (Le dialecte daco-roumain)]
Dans son intervention à ce colloque, l’auteur se propose d’offrir une analyse objective de la situation des formes adverbiales dans les sous-dialectes nord-danubiens. Son étude témoigne avant tout non seulement des différences qui existent du point de vue dialectal, mais aussi des similitudes, ces dernières assurant l’unité de la classe adverbiale. En fait, nous avons affaire à une unité dans la diversité.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 3

References in this publication: 10

129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
30Dumitru NicaTeoria părților de vorbire
Aplicații la adverb
Junimea1988
74Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
74Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
9Cornelia MihaiValoarea adverbială a adjectivelor în limba romînă contemporanăSCL, XIV (2), 2091963
62Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: