“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Dialectologie et géographie linguistique concernant les parlers roumains en Moldavie et Bucovine

Authors:
Publication: Anuar de Lingvistică și Istorie Literară, LVIII, Section Studii și articole, p. 57
p-ISSN:0066-4987
Publisher:Editura Academiei
Place:Iași
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 26

1Stelian DumistrăcelŞtiinţa varietăţii lingvistice diatopice în sprijinul unităţii naţionale: de la Weigand la Puşcariu – Pop – PetroviciLRM, XXVIII (7-8), 9-582018pdf
html
2Stelian DumistrăcelIorgu Iordan: direcţii de cercetare în lingvistica româneascăALIL, LVI, 33-502016pdf
html
2Stelian DumistrăcelOrientări în cercetarea dialectologică din centrul universitar IaşiPhil. Jass., III (1), 307-3262007pdf
html
15Luminița BotoșineanuGraiul de pe valea superioară a Someșului MareAlfa2007
19Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
III.
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
22Vasile ArvinteStudii de istorie a limbii româneEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2006
7Florin-Teodor Olariu, Vasile Apopei, Silviu BejinariuNoi contribuţii la informatizarea editării atlaselor lingvistice româneşti regionaleLLR diasp.2003pdf
html
12Adrian TurculețGraiul din zona Câmpulungului Moldovenesc
Fonetica
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
9Ion-Horia BîrleanuEmigrări ardelenești la est de Carpați
Consecințe lingvistice
Sedcom Libris1998
41Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Ion-Horia BîrleanuAncheta dialectală ca formă de comunicareEditura Academiei1997
22Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
II.
Editura Academiei1997
6Eugeniu CoșeriuLatinitatea orientalăLRM, IV (3), 101994pdf
36Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
I. Hărţi şi material necartografiat
Editura Academiei1987
197Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
39Magdalena VulpeSubordonarea în frază în dacoromâna vorbităEditura Științifică și Enciclopedică1980
35Stelian DumistrăcelInfluenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne
Fonetica neologismului
Editura Științifică și Enciclopedică1978
7Doina HreapcăAnchetele pentru culegerea textelor dialectale. Aspecte metodologiceLR, XXIV (2), 1371975
17Liliana Ionescu-RuxăndoiuProbleme de dialectologie românăCentrul de multiplicare al Universității din București1973, 1976
20Vasile ArvinteDie deutschen Entlehnungen in den rumänischen Mundarten
(nach den Angaben des Rumänischen Sprachatlasses)
Akademie Verlag1971
43Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
51Ion CoteanuElemente de dialectologie a limbii romîneEditura Științifică1961
7Ioan PătruțContribuții slave și maghiare la formarea subdialectelor dacoromîneCL, III, 631958
28Romulus TodoranCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneLR, V (2), 38-501956pdf
19Emil PetroviciRepartiția graiurilor dacoromîne pe baza Atlasului lingvistic romînLR, III (5), 5-171954pdf
111Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
67Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: