“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Repartiția graiurilor dacoromîne pe baza Atlasului lingvistic romîn

Author:
Publication: Limba română, III (5), p. 5-17
p-ISSN:0024-3523
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 20

0Iulia MărgăritParticularităţi ale graiului din Uzdin (Voivodina, Serbia), reflectate în literatura dialectalăSCL, LXXII (1), 147-1602021pdf
0Lilia CuciucLinguistic calques in the Romanian language of the Republic of MoldovaDICE, XVII (1), 141-1622020pdf
html
0Stela SpînuTendinţe fonetice şi lexicale în graiurile româneşti din Republica MoldovaFD, XXXVII, 133-1402018pdf
html
0Stelian Dumistrăcel, Luminița BotoșineanuDialectologie et géographie linguistique concernant les parlers roumains en Moldavie et BucovineALIL, LVIII, 572018pdf
html
0Iulia MărgăritLimba povestirilor din volumul Copilăria din amintiri de Radu FloraFD, XXXIV, 562015pdf
0Daniela GîfuCreating of parallel lexicons for Romanian and MoldovanCCI, 3, 624-6332014pdf
html
1Nicolae FelecanIon Coteanu şi graiul maramureşeanCoteanu, 137-1432014pdf
1Nicolae FelecanNoi precizări cu privire la subdialectul maramureşeanSID15, 1192014pdf
1Roberto MerloUn problema trascurato di fonetica storica romena: la “palatalizzazione delle velari” tra eredita latina e interferenze slaveDR, s.n., XIX (2), 165-1972014pdf
html
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
1Maria MarinLocul graiurilor românești din Ungaria în structura dialectală a dacoromâneiFD, XXXII, 872013pdf
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
1Mariya TsipleFonetica graiului din Slatina (Ucraina)AUT, XLVI, 2202008pdf
html
1Ohara DonovetskyForme și valori ale verbului în graiurile munteneștiFD, XXVII, 1112008pdf
1Vasile FrățilăDialektologische Forschungen in RumänienAUT, XLII-XLIII, 1552004-2005pdf
html
0Marian AntofiEvoluţia consoanelor africate în subdialectul moldovenescAOU, XIV, 15-222003pdf
html
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
2Ioan PătruțInfluences slaves et magyares sur les parlers roumainsRSL, I, 311958pdf
34Romulus TodoranCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneLR, V (2), 38-501956pdf

References in this publication: 1

10Dimitrie MacreaProbleme de foneticăEditura Academiei1953

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: