“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Ion Coteanu şi graiul maramureşean

Author:
Publication: Ion Coteanu - in memoriam, p. 137-143
ISBN:978-606-16-0467-8
Editors:Oana Uță Bărbulescu, Gh. Chivu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 18

48Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
21Romulus TodoranContribuții de dialectologie românăEditura Științifică și Enciclopedică1984
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
15Ion GhețieCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneSCL, XV (3), 3171964
15Romulus TodoranNoi particularități ale subdialectelor dacoromîneCL, VI (1), 431961
53Ion CoteanuElemente de dialectologie a limbii romîneEditura Științifică1961
2Ion CoteanuNote despre esența limbiiSCL, XI (3), 4591960
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
4Ion CoteanuCriteriile de stabilire a dialectelor limbii romîneLR, VIII (1), 71959
2Ioan PătruțInfluences slaves et magyares sur les parlers roumainsRSL, I, 311958pdf
1Ion CoteanuEpocile de evoluție a limbii romîneSCL, IX (2), 1511958
6Ion CoteanuȘi totuși istroromîna este limbăSCL, IX (3), 3911958
34Romulus TodoranCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneLR, V (2), 38-501956pdf
20Emil PetroviciRepartiția graiurilor dacoromîne pe baza Atlasului lingvistic romînLR, III (5), 5-171954pdf
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
2Emil PetroviciContribuții la rotacism. La Moții din ScărișoaraDR, VIII, 149-1631934-1935pdf

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: