“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Și totuși istroromîna este limbă

Author:
Publication: Studii și cercetări lingvistice, IX (3), p. 391
p-ISSN:0039-405X
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Language: Romanian

Citations to this publication: 6

0Ionuț GeanăCase Marking in Istro-RomanianStudia UBB, LXV (4), 173-1872020
1Nicolae FelecanIon Coteanu şi graiul maramureşeanCoteanu, 137-1432014pdf
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
1Vasile FrățilăDialektologische Forschungen in RumänienAUT, XLII-XLIII, 1552004-2005pdf
html
2Romulus TodoranCîteva observații cu privire la problema delimitării dintre limbă și dialectStudia UBB, V, 571960

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].