Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Și totuși istroromîna este limbă

Autor:
Publicația: Studii și cercetări lingvistice, IX (3), p. 391
p-ISSN:0039-405X
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Limba: română

Citări la această publicație: 6

0Ionuț GeanăCase Marking in Istro-RomanianStudia UBB, LXV (4), 173-1872020
1Nicolae FelecanIon Coteanu şi graiul maramureşeanCoteanu, 137-1432014pdf
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
1Vasile FrățilăDialektologische Forschungen in RumänienAUT, XLII-XLIII, 1552004-2005pdf
html
2Romulus TodoranCîteva observații cu privire la problema delimitării dintre limbă și dialectStudia UBB, V, 571960

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].