“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Problemele capitale ale vechii române literare. (Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)

Author:
Publisher:Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:
Links:

Table of contents:

• Prefață
• Introducere
• Partea întîia. Problemele capitale ale vechii romîne literare
    Cap. I: Teoriile dominante despre vechea romînă literară
    Cap. II: Presupusa unitate a vechii romîne literare
    Cap. III: Dialectele literare romînești
    Cap. IV: Problemele capitale ale vechii romîne literare
    Cap. V: Metodele cercetării
• Partea a doua. Originile dialectelor literare romînești
    Cap. I: Palatalizarea labialelor
    Cap. II: Prefacerea lui ĕá, urmat de e, i și sunet muiat, în e
    Cap. III: Velarizarea și muierea șuierătoarelor
    Cap. IV: Velarizarea lui e și i precedați de s, z, ț și dz
    Cap. V: Apariția verbelor cu -t, -d, -n și -r
    Cap. VI: Adjectivele și pronumele demonstrative-determinative
    Cap. VII: Lipsa meglenoromînismelor în cel mai vechiu graiu literar muntean
    Cap. VIII: Elemente maramureșene și moldovene de Nord în cel mai vechiu graiu literar moldovenesc
    Cap. IX: Totalizarea rezultatelor
    Cap. X: Graiul aristocrației moldovene în secolele al XIV-lea, al XV-lea și al XVI-lea
• Partea a treia. Evoluția dialectelor literare romînești. Sensul și cauzele ei
• Considerații finale
• Adăogiri și îndreptări
• Semne întrebuințate

Citations to this publication: 92

0Cătălin Nicolau
  • Modernizarea limbii române literare în concepția lui G. Ivănescu
  • The modernization of the Romanian standard language according to G. Ivănescu
Diacronia, 11, A1622020pdf.ro
pdf.en
0Eugen MunteanuO revelație documentară: 17 scrisori inedite ale lui Gheorghe Ivănescu către Eugeniu Coșeriu (IV)LRM, XXX (4-5), 122-1332020pdf
html
3Galaction VerebceanuStudiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Grafia (1)PhilM, LXII (3-4), 93-1022020pdf
0Ioana CiobanuParticularităţi fonetice în „Dentru Mathei sfîntă bună-vestire” în versiunile evanghelice de la 1553 şi 1561AUS, 34 (1), 253-2612020pdf
html
0Alexandru GaftonDespre hipercorectitudine. (I) GeneralitățiLRM, XXIX (1)2019pdf
html
0Alexandru GaftonDespre hipercorectitudine. (II) Palatalizarea labiodentalelorLRM, XXIX (2)2019pdf
html
0Eugen MunteanuO revelație documentară: 17 scrisori inedite ale lui G. Ivănescu către Eugeniu Coșeriu (I)LRM, XXIX (3), 64-732019pdf
html
0Sergiu DrincuPrefixul ză- / za- în limba românăTohăneanu, 124-1322019
0Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Reacţii la palatalizarea labialelor şi la velarizare (ediţie revăzută)
Editura Universităţii de Vest2019
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
0Loredana-Liliana BuzoianuSimilarities and differences between the Romanian Grammar of Constantin Diaconovici-Loga, 1973 and the Orthography of Constantin Diaconovici-Loga, 1818JRLS, 15, 1292018pdf
html
1Martin MaidenRomanian Iotacization and the Morphology of Second Person Singular Present Verb-Forms. The Type (tu) vii, (tu) rămâiRRL, LXIII (4), 325-3402018pdf
html
0Sergiu DrincuMarius Sala (1932–2018)Phil. Ban., XII (2), 185-1882018pdf
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 59, 2016). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2016LR, LXVI (2), 123-2692017pdf
html
1Ionel FuneriuG. I. Tohăneanu despre G. IvănescuPhil. Ban., XI (1), 70-752017pdf
0Marcu Mihail DeleanuProfesorulPhil. Ban., XI (1), 76-812017pdf
0Petre Gheorghe BârleaIstorismul ca perspectivă de studiu și de reflecție filosoficăGafton DHC Pitești, 372017pdf
1Vasile D. ȚâraGheorghe Ivănescu (1912 – 1987) – Omul şi operaPhil. Ban., XI (1), 9-602017pdf
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
1Alexandru Gafton, Adina ChirilăPrincipiul diacronic în edificarea normei literareAUI, LXI, 812015pdf
5Camelia StanSome Functions of the Definite Article in Old RomanianDVR, 55-672015
2Alexandru Gafton
  • Les caractéristiques de la formation de l’aspect litteraire de l’ancien roumain
  • Constituirea vechiului aspect literar românesc
RRL, LIX (1), 63-752014pdf.fr
pdf.ro
0Carmen-Gabriela Pamfil, Mioara DragomirInfluenţa greacă reflectată în Dicţionarul limbii române al AcademieiAUI, LX, 2512014pdf
0Cătălin NicolauLimba română literară veche în concepţia lui G. IvănescuAUI, LX, 2392014pdf
2Emanuela TimotinTradiţia românească a apocrifului Viaţa lui Adam şi a Evei. Prima traducereLR, LXIII (4), 5332014pdf
1Marcu Mihail DeleanuDamaschin Bojincă și limba română literară din BanatPhil. Ban., VIII (1), 582014pdf
1Nicolae FelecanIon Coteanu şi graiul maramureşeanCoteanu, 137-1432014pdf
1Nicolae FelecanNoi precizări cu privire la subdialectul maramureşeanSID15, 1192014pdf
0Sergiu DrincuPrefixe româneşti de provenienţă slavă (2)Phil. Ban., VIII (2), 782014pdf
1Tamara Anton-MocancaL’importance de la recherche des parlers populaires de la vallée supérieure de Putna, Département de VranceaANADISS, 17, 382014pdf
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
17Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
1Cătălin NicolauNoțiunea de limbă română literară în concepția lui G. IvănescuMunteanu, 478-4852013pdf
2Eugen MunteanuIvănescu, omul şi intelectualulALIL, LIII, 39-482013pdf
html
2Gheorghe Chivu„Dialectele literare”, o „problemă capitală” a vechii române literare, în concepţia lui G. Ivănescu şi Ion GheţieALIL, LIII, 75-832013pdf
html
1Mădălina UngureanuValoarea fonetică a slovelor chirilice în cartea Parimiile preste an a Mitropolitului Dosoftei. Despre Ѣ, ѧ, ꙗ în poziție єMunteanu, 564-5712013pdf
2Nistor BarduConceptul de limbă literară a unui dialect, cu aplicare la aromână, în viziunea lui G. IvănescuALIL, LIII, 49-572013pdf
html
0Roxana VieruFenomene fonetice în Evanghelia (1697) lui Antim IvireanulEITM, 5, 373-3812013pdf
html
1Sergiu DrincuTipăriturile blăjene din secolul al XVIII-lea (1750–1760) şi unificarea limbii române literarePhil. Ban., VII (2), 190-1962013pdf
html
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
2Adina Chirilă, Vasile D. ȚâraBibliografia lucrărilor profesorului G. Ivănescu, editate în perioada 1934-2012AUT, L, 23-472012pdf
html
2Alexandru GaftonProcesele constitutive ale aspectului literar românescAUT, L, 932012pdf
html
1Carmen-Gabriela Pamfil, Luminița BotoșineanuGheorghe Ivănescu – repere biograficeAUT, L, 132012pdf
html
1Ileana OanceaProfesorul Gheorghe Ivănescu: încercare de portret spiritualPhil. Ban., VI (2), 5-92012pdf
html
1Ioana Loredana BanaducNote despre fondul vechi al limbajului pedagogic românescPhil. Ban., VI (2), 44-542012pdf
html
1Marcu Mihail DeleanuPalia de la Orăştie şi subdialectul bănăţeanPhil. Ban., VI (1), 5-132012pdf
html
0Nicolae FelecanAspecte ale graiului din localitatea Caila, jud. Bistriţa-NăsăudSID14, 1582012pdf
2Sergiu DrincuAspectul verbal în concepţia lui G. Ivănescu. Problema terminologieiPhil. Ban., VI (2), 14-182012pdf
html
0Vasile D. ȚâraUn magistral eveniment ştiinţific: Colocviul internaţional G. Ivănescu – 100 de ani de la naşterePhil. Ban., VI (2), 10-132012pdf
html
1Vasile D. ȚâraUn miscelaneu de cronici moldovenești de la sfîrșitul secolului al XVIII-leaAUI, LVIII, 239-2562012pdf
1Vasile D. ȚâraG. Ivănescu, întemeietor de școală lingvistică la TimișoaraAUT, L, 552012pdf
html
1Vasile FrățilăOriginea dialectelor limbii române în concepția lui G. IvănescuAUT, L, 712012pdf
html
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
1Eugen MunteanuG. Ibrăileanu despre limba literarăPhil. Jass., VII (2), 103-1112011pdf
html
0Lucia AfloroaeiReprezentarea sacrului în folclorul religios românesc: influenţa discutabilă a dualismului orientalTDR, III, 393-4022011pdf
html
9Dumitru IrimiaCurs de lingvistică generală
Ediția a III-a
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
0Ionela EneTermeni religioși de origine slavă în Documentele privitoare la istoria orașului IașiTDR, II, 117-1262010pdf
html
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
1Ioana Loredana BanaducDiscuţii în presa românească bănăţeană din perioada 1886-1918 cu privire la terminologia pedagogicăPhil. Ban., III (2), 60-692009pdf
html
0Luminița BotoșineanuProblema velarizării vocalelor palatale româneşti în concepţia lui A. PhilippidePhil. Jass., V (1), 7-152009pdf
html
0Mioara DragomirLocul limbii literare în doctrina lui Alexandru PhilippidePhil. Jass., V (1), 17-252009pdf
html
1Mirela Zamilia DanciuDiftongii din graiurile româneşti de la sud-vest de TimişoaraPhil. Ban., III (2), 22-282009pdf
html
0Carmen-Gabriela PamfilIstoria limbii române de Alexandru PhilippidePhil. Jass., IV (1), 211-2322008pdf
html
1Dorin UrițescuVariantele dialectale ale limbii române în perioada 1780–1880. Fonetica (note de lectură)DR, s.n., XIII (1), 33-562008pdf
html
1Ionela Ene-ButuceleaActe de danie ale mănăstirilor Galata, Cetăţuia, Dealul Mare si Hlincea din secolul al XVII-lea. Studiu lingvistic. Fonetica şi lexiculAUI, LIV, 13-392008pdf
5Alexandru GaftonPolemica științifică la G. IvănescuAUI, LIII, 4752007pdf
2Stelian DumistrăcelOrientări în cercetarea dialectologică din centrul universitar IaşiPhil. Jass., III (1), 307-3262007pdf
html
0Nicolae RaevschiVorovi / vorbiLRM, XVI (11-12), 652006pdf
0Nistor Bardu, Mara Ioana GrădinaruObservaţii asupra aromânei scrise azi în România, Bulgaria, Albania, Grecia şi MacedoniaComun. intercult.2006pdf
html
1Oana PanaiteParticularităţi ale grafiei şi foneticii scrierilor lui VarlaamAUI, LI, 339-3582005pdf
1Vasile UrsanTratamentul consoanelor labiale în graiul din Mărginimea SibiuluiFrățilă, 529-5432005pdf
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
1Adina ChirilăForme neliterare în fonetica scrierilor lui Antim IvireanulAUT, XLII-XLIII, 1272004-2005pdf
html
1Vasile FrățilăDialektologische Forschungen in RumänienAUT, XLII-XLIII, 1552004-2005pdf
html
17Vasile ArvinteNormele limbii literare în Biblia de la București (1688)Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2004
1Adina ChirilăInterferențe dialectale în lexicul predicilor lui Antim IvireanulAUT, XLI, 432003pdf
html
0Nistor Bardu“U” final în limba scrierilor aromâneşti de la sfârşitul secolului al XVIII-leaAOU, XIV, 23-342003pdf
html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
0Nistor BarduA protetic în limba scrierilor aromâneşti de la sfârşitul secolului al XVIII - leaAOU, XIII, 13-182002pdf
html
10Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
0Simona EftenieRăspunsurile lui Mihail Sadoveanu la ancheta ALR IDR, s.n., V-VI, 1172000-2001pdf
html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
0Ioan LobiucAu putut „crea” influențele aloglote o nouă limbă est-romanică („moldovenească”)?LRM, IV (3), 901994pdf
2Adrian TurculețPalatalizarea labialelor f, v, la s(i, z(iALIL, XXXI, 2631986-1987pdf
html
0Ion CalotăÎn legătură cu iotacizarea verbelor româneştiALIL, XXX, 1451985pdf
html
12Dragoș MoldovanuFormaţiile premorfologice din limba română vecheALIL, XXVI, 451977-1978pdf
html
0Liviu OnuO contribuție valoroasă la dezvoltarea limbii romîne literare: Cazania lui VarlaamStudia UBB, I, 273-2891956
3Gheorghe IvănescuÎndrumări în cercetarea morfologiei limbii literare romînești din secolul al XIX-leaLR, IV (1), 19-391955pdf

Reviews of this publication: 1

Alexandru RosettiSCL, I (1), 1041950

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].