“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

O revelație documentară: 17 scrisori inedite ale lui G. Ivănescu către Eugeniu Coșeriu (I)

Author:
Publication: Limba Română (Chișinău), XXIX (3), Section Coșeriana, p. 64-73
p-ISSN:0235-9111
Publisher:Revista „Limba Română”
Place:Chișinău
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 3

1Carmen-Gabriela PamfilDoctrina lingvistică a lui A. Philippide reflectată în opera lui G. IvănescuRom. major.2007pdf
html
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
12Iorgu IordanIntroducere în studiul limbilor romanice
Evoluția și starea actuală a lingvisticii romanice
Editura Institutului de Filologie Română1932

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: