“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

A protetic în limba scrierilor aromâneşti de la sfârşitul secolului al XVIII - lea

Author:
Publication: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XIII, p. 13-18
p-ISSN:1223-7248
Publisher:Ovidius University Press
Place:Constanța
Year:
Abstract:La prothèse de a, l’un des phénomènes phonétiques les plus représentatifs du dialecte aroumain, est plus rare dans les écrits de Th. Cavalioti, Daniil Moscopoleanul et Constantin Ucuta, écrivains aroumains d’Albanie de la fin du XVIIIème siècle, que dans les autres patois aroumains. En présentant cette situation linguistique, nous sommes arrivé à la conclusion que les Aroumains d’Albanie, surtout ceux d’autour de Moscopole, ont vécu plus longtemps avec des sujets parlant le roumain commun (le protho-roumain).
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 8

5Nicolae SaramanduConcordanțe lingvistice între aromână și graiurile din BanatLR, XXXV (3), 2251986
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
44Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
74Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
16Theodor CapidanFărșeroții. Studiu lingvistic asupra românilor din AlbaniaDR, VI, 1-2101929-1930pdf

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: