“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Concordanțe lingvistice între aromână și graiurile din Banat

Author:
Publication: Limba română, XXXV (3), p. 225
p-ISSN:0024-3523
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:

Citations to this publication: 5

0Vasile FrățilăOriginea dialectelor limbii române în concepţia lui G. IvănescuPhil. Ban., XI (1), 82-1092017pdf
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
1Vasile FrățilăOriginea dialectelor limbii române în concepția lui G. IvănescuAUT, L, 712012pdf
html
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
0Nistor BarduA protetic în limba scrierilor aromâneşti de la sfârşitul secolului al XVIII - leaAOU, XIII, 13-182002pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].