Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Concordanțe lingvistice între aromână și graiurile din Banat

Autor:
Publicația: Limba română, XXXV (3), p. 225
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 5

0Vasile FrățilăOriginea dialectelor limbii române în concepţia lui G. IvănescuPhil. Ban., XI (1), 82-1092017pdf
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
1Vasile FrățilăOriginea dialectelor limbii române în concepția lui G. IvănescuAUT, L, 712012pdf
html
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
0Nistor BarduA protetic în limba scrierilor aromâneşti de la sfârşitul secolului al XVIII - leaAOU, XIII, 13-182002pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].