Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Originea dialectelor limbii române în concepţia lui G. Ivănescu

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, XI (1), Secțiunea Memento, p. 82-109
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 22

6Nicolae Saramandu, Marilena Tiugan, Irina Floarea, Alina CelacDicționar meglenoromân. Litera CFD, XXXI, 792012
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
41Vasile FrățilăContribuții lingvisticeEditura de Vest1993
5Ștefan GiosuDialectul dacoromân în concepția lui G. IvănescuAUI, XXXVI, 1211990
6Ștefan GiosuDialectul istroromân în concepția lui G. IvănescuAUI, XXXV, 751989
5Ștefan GiosuDialectul meglenoromân în concepția lui G. IvănescuAUI, XXXIV, 531988
5Ștefan GiosuDialectul aromân în concepția lui G. IvănescuAUI, XXXIII, 581987
31Vasile FrățilăLexicologie și toponimie româneascăEditura Facla1987
5Nicolae SaramanduConcordanțe lingvistice între aromână și graiurile din BanatLR, XXXV (3), 2251986
5Vasile ArvinteConceptul de „română primitivă” în Istoria limbii române de G. IvănescuAUI, XXVIII-XXIX, 91982-1983
10Emil PetroviciElementele sud-slave orientale ale istroromânei și problema teritoriului de formare a limbii româneCL, XII (1), 111967
7Emil PetroviciProblema limitei sud-vestice a teritoriului de formare a limbii romîneștiLR, IX (1), 791960
32Haralambie MihăescuLimba latină în provinciile dunărene ale Imperiului RomanEditura Academiei1960
57Sextil PușcariuÉtudes de linguistique roumaineGeorg Olms Verlag1937
57Theodor CapidanMeglenoromânii
III. Dicționar meglenoromân
Cultura Națională1935
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
3Tache PapahagiRăspuns la o dare de samăGS, III (1), 2411927
14Tache PapahagiCercetări în Munții apuseniGS, II (1), 221925
47Theodor CapidanMeglenoromânii
I. Istoria și graiul lor
Cultura Națională1925
7Al. ProcopoviciDin istoria raporturilor noastre interdialectaleDR, IV (1), 38-661924-1926pdf
70Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: