“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Note despre fondul vechi al limbajului pedagogic românesc

Author:
Publication: Philologica Banatica, VI (2), p. 44-54
p-ISSN:1843-4088
Publisher:Editura Mirton; Editura Amphora
Place:Timișoara
Year:
Abstract:Dans cet article nous essayons de présenter quelques aspects sur le fonds ancien du langage pédagogique roumain.
Key words:fond vechi, limbaj pedagogic
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 12

8Daniele PantaleoniObservaţii asupra textelor româneşti vechi cu alfabet latin (1570 - 1703)Phil. Jass., III (1), 39-562007pdf
html
5Valeria Guțu Romalo«Termenul» – unitate a limbiiLR, XLVI (1-3), 1031997
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
88Florica DimitrescuDinamica lexicului românesc
Ieri și azi
Clusium, Logos1995
1Liviu OnuNeologisme greco-latine în romanul Varlaam și Ioasaf, versiunea Udriște Năsturel (1649)SCL, XLV (1-2), 691994
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
33Ioan PătruțStudii de limba română și slavisticăEditura Dacia1974
4D. MarmeliucCuvinte de origine greacă în limba romînăLR, VIII (6), 291959
42Alexandru GraurStudii de lingvistică generalăEditura Academiei1955; 1960
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: