Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Note despre fondul vechi al limbajului pedagogic românesc

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, VI (2), p. 44-54
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:Dans cet article nous essayons de présenter quelques aspects sur le fonds ancien du langage pédagogique roumain.
Cuvinte-cheie:fond vechi, limbaj pedagogic
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 12

8Daniele PantaleoniObservaţii asupra textelor româneşti vechi cu alfabet latin (1570 - 1703)Phil. Jass., III (1), 39-562007pdf
html
5Valeria Guțu Romalo«Termenul» – unitate a limbiiLR, XLVI (1-3), 1031997
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
88Florica DimitrescuDinamica lexicului românesc
Ieri și azi
Clusium, Logos1995
1Liviu OnuNeologisme greco-latine în romanul Varlaam și Ioasaf, versiunea Udriște Năsturel (1649)SCL, XLV (1-2), 691994
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
33Ioan PătruțStudii de limba română și slavisticăEditura Dacia1974
4D. MarmeliucCuvinte de origine greacă în limba romînăLR, VIII (6), 291959
42Alexandru GraurStudii de lingvistică generalăEditura Academiei1955; 1960
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: