Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Observaţii asupra textelor româneşti vechi cu alfabet latin (1570 - 1703)

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, III (1), p. 39-56
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:Il presente studio traccia una sintesi storica e bibliografica dedicata ai primi testi dell’antica letteratura romena redatti con l’alfabeto latino. Si tratta di opere di vario contenuto: testi sacri, glossari e componimenti poetici, dotati di una particolare importanza linguistica e culturale. Lo studio si concentra soprattutto sugli scritti appartenenti alla cosiddetta corrente culturale ”calvino-romena”, opere che costituiscono un corpus espressione unitaria di un movimento letterario e religioso sviluppatosi tra Banato e Transilvania tra il XVI ed il XVII secolo.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 8

Referințe în această publicație: 21

2Daniele PantaleoniNote sulla prima traduzione romena del Dies IraeAUT, XLIV, 187-2002006pdf
html
3Daniele PantaleoniParticularități fonetice şi ortografice într-un vechi manuscris din BanatAUT, XLII-XLIII, 2492004-2005pdf
html
88Florica DimitrescuDinamica lexicului românesc
Ieri și azi
Clusium, Logos1995
29Eugeniu CoșeriuLimba română în fața Occidentului
De la Genebrardus la Hervás. Contribuții la istoria cunoașterii limbii române în Europa occidentală
Editura Dacia1994
2Gheorghe ChivuDin nou despre Anonymus Caransebesiensis. În așteptarea editării textuluiLR, XXXVIII (2), 1331989
69Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
1Giuseppe PiccilloDespre predica românească ținută la Roma în 1608 de Franciscus Lovas – Note lingvisticeSCL, XXXII (2), 1731981
2Giuseppe PiccilloA proposito del ms. romeno Marsili 61 attribuito allo Stolnic Constantin Cantacuzino (sec. XVII)SCL, XXXII (5), 5031981
2Ion GhețieTrei locuri controversate din Descrierea Moldovei a lui Dimitrie CantemirSCL, XXVII (5), 5151976
1Eugeniu CoșeriuDie Rumänische Sprache bei Hieronymus Megiser (1603)SCL, XXVI (5), 4731975
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
8Ion GhețieEvoluția africatelor ĉ și ĝ la fricative în Transilvania după 1700FD, VI, 431969
17Emil VîrtosuPaleografia româno-chirilicăEditura Științifică1968
3Ion GhețieAfricatele č și ǧ în textele bănățene scrise cu litere latine și ortografie maghiară din secolele al XVI-lea și al XVII-leaLR, XV (1), 351966
11Andrei VeressBibliografia română-ungară
Românii în literatura ungară și ungurii în literatura română. I. 1473–1780; II. 1781–1838
Cartea Românească1931
26Carlo Tagliavini (ed.)Il „Lexicon Marsilianum”
Dizionario latino-rumeno-ungherese del sec. XVII. Studio filologico e testo
Cultura Națională1930
2Ion MușleaUn „Tatăl nostru” necunoscut (1684)DR, IV (2), 9641924-1926pdf
12Nicolae DrăganuMihail Halici. Contribuție la istoria culturală românească din sec. XVIIDR, IV (1), 77-1681924-1926pdf
19Lazăr ȘăineanuIstoria filologiei române
Studii critice. Cu o privire retrospectivă asupra ultimelor decenii (1870-1895)
Editura Librăriei Socec & Co.1892; 1895

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: