Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Notes on a 17th century Calvinist catechism

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, VII, Secțiunea Traducerea textului sacru, p. 53-67
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:La présente étude fait partie de la direction d’actualiser, dans la philologie et la linguistique roumain, la recherche sur les catéchismes Calvino-roumains du XVIIe siècle. Le texte que nous proposons aux yeux du public est le Catéchisme de Fogarasi István, imprimé à Alba Iulia en 1648. Ce texte présente de l’intérêt culturel parce qu'il apparaît dans une époque caractérisée par des troubles et conflits religieux intense. Ce catéchisme est remarquable aussi parce qu'il fournit un matériau linguistique riche, à la fois en termes d'évolution de la langue roumaine (littéraire) et de les influences hongroises, puisque la source de la traduction faite par Fogarasi est une version (latine) hongroise du Catéchisme de Heidelberg. La littérature consacrée à ce catéchisme est cependant assez pauvre.
Cuvinte-cheie:traduction, textes religieux, catéchisme
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 15

12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
4Alexandru GaftonSources déclarées et sources réelles. Le cas des anciennes traductions roumaines de la BibleSyn. Roum., 7, 257-2842012pdf
html
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
12Alexandru GaftonRelația dintre sursele traducerilor biblice și concepția de la baza acestoraTDR, I, 125-1342009pdf
html
3Dragoș MoldovanuPsaltirea în versuri a lui Ştefan din Făgăraş (Fogarasi). Comentarii filologiceALIL, XLVII-XLVIII, 272007-2008pdf
html
8Daniele PantaleoniObservaţii asupra textelor româneşti vechi cu alfabet latin (1570 - 1703)Phil. Jass., III (1), 39-562007pdf
html
13Florian DudașVechi cărți românești călătoareEditura Sport-Turism1987
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
2Alexandru MareșData tipăririi Catehismului calvin: 1640 sau 1642?LR, XXIII (6), 5411974
22P. P. PanaitescuÎnceputurile și biruința scrisului în limba românăEditura Academiei1965
11Andrei VeressBibliografia română-ungară
Românii în literatura ungară și ungurii în literatura română. I. 1473–1780; II. 1781–1838
Cartea Românească1931
12Nicolae DrăganuMihail Halici. Contribuție la istoria culturală românească din sec. XVIIDR, IV (1), 77-1681924-1926pdf
19Nicolae IorgaIstoria literaturii religioase a românilor până la 1688Tipografia I.V. Socec1904
87Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012
19Alexandru PhilippideIntroducere în istoria limbei și literaturei romîneEditura Librăriei Frații Șaraga1888html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: