Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Bibliografia românească veche (BRV). I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări

Autori:
Editura:Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova
Locul:București
Anul:

Cuprins:

Coperta:

Bibliografia românească veche (BRV). I

Citări la această publicație: 87

0Victor Celac
  • Cîteva observații pe marginea unui text din secolul al XVIII-lea și a unei ediții fragmentare moderne – Pildele filosofești (1713)
  • Some remarks on an 18th century text and its fragmentary modern edition – Pildele filosofești [Philosophical Parables] (1713)
Diacronia, 15, A2122022pdf.ro
pdf.en
0Adina Chirilă, Roxana Vieru
  • Revizuire tipografică și opțiune lingvistică în Evanghelia de la Snagov, 1697
  • Typographical revision and language option in the Evangelium from Snagov, 1697
Diacronia, 13, A1782021pdf.ro
pdf.en
0Corina DominteBiblioteca Colegiului Naţional „Ștefan cel Mare” Suceava, de la fondare până la Marea Unire (1860–1918)AB, XXVII (2), 471-5002020pdf
0Dinu Moscal, Ana-Maria Gînsac, Mădălina UngureanuDespre traducerea numelor proprii în Joachim Heinrich Campe, Descoperirea Americii (1816)Phil. Jass., XVI (2), 161-1702020pdf
html
1Enikő PálStatutul maghiarismelor în citările biblice din Catehismul lui Fogarasi (1648) în comparație cu pasajele corespunzătoare din NTB (1648) și BB (1688)TDR, IX, 55-702018pdf
html
0Erich Agnes TereziaBiblical representations in the printed works of Brâncoveanu’s ageJRLS, 13, 51-542018pdf
0Liliana TrofinAspecte istorice și canonico-juridice în epoca fanariotăJRLS, 13, 230-2432018pdf
0Magda-Elena SamoilăThe Gathering of Many Teachings. Religious Backgrounds of Adult Education in Romania (16th -18th centuries)SUBBTO, 63 (2), 153-1702018pdf
1Alexandru MareșO modă onomastică ilustrată de vechii tipografiSIL6, 249-2542017pdf
0Erich Agnes TereziaFilip Moldoveanul – The first Romanian-language typographer in SibiuJRLS, 12, 28-312017pdf
html
0Ioan MilicăRegistrul culinar: variație textuală și particularități stilisticeChivu, 341-3652017
5Ana-Maria Gînsac (coord.), Iosif Camară, Dinu Moscal, Mădălina UngureanuPractici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780–1830)Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2017
0Călin PopescuPsaltirea națională
Introducere în filologia celui mai longeviv text literar românesc
Mediaprint2017
0Adrian TudurachiO metaforă a formei de la 1863: mărgărităreleleTransilvania, XLII (3)2016pdf
html
0Carolina PopușoiUn sufix în retragere: -elnicPerspective, 3352016pdf
0Cristian MateiCartea medicală iluministă din spațiul românesc 1800-1830Transilvania, XLII (4-5)2016pdf
html
0Călin PopescuLinguistic Boundaries for the Denominational Faiths. On the Translations of the Greek καθολική in the old Romanian and Slavonic CreedsTDR, VIII, 39-532016pdf
html
0Iacob Mârza„Transylvanica” la Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia (V): cărţi de la ClujTransilvania, XLII (4-5)2016pdf
html
1Marius MaziluStihuri religioase inedite de la sfârşitul secolului al XVIII-lea din colecţiile BARMareș, 1172016
0Viorel Câmpean, Marta CordeaPr. Aurel Papiu, unul dintre primii cercetători ai cărţilor vechi bisericeşti din judeţul Satu MareTransilvania, XLII (4-5)2016pdf
html
0Adina Chirilă (ed.)Carte sau lumină. Snagov, 1699Eurostampa2016
0Adina Chirilă
  • Note despre redarea unui pasaj evanghelic controversat în limba română (Mt, 19, 24)
  • Notes on the reproduction of a controversial evangelical passage in Romanian (Mt, 19, 24)
Diacronia, 1, A22015pdf.ro
pdf.en
0Adrian ChircuCultural and terminological landmarks in the creation of the MCVRO corpusLDMD, 3, 94-1022015pdf
html
2Anca Elisabeta Tatay, Cornel Tatay-BaltăThe Importance of Graphics in the Early Romanian Religious Writings of Bucharest (1582-1830)TDR, VII, 249-2642015pdf
html
0Cezar Avram, Roxana RaduStrehaia – Important Center of Romanian OrthodoxyCIL2015/SS, 1062015pdf
2Călin PopescuThe Antim Ivireanul Psalter (1710), the National Psalter of RomaniansTDR, VII, 97-1152015pdf
html
1Enikő Pál
  • Inserturile și omisiunile în Catehismul calvinesc din 1648
  • Inserts and omissions in the Calvinist Catechism printed in 1648
Diacronia, 2, A222015pdf.ro
pdf.en
1Enikő PálNotes on a 17th century Calvinist catechismTDR, VII, 53-672015pdf
html
2Enikő PálStratul elementelor de origine maghiară în Catehismul Calvinesc din 1648AUT, LIII, 272015pdf
1Otilia UrsCriterii de descriere a cărții românești vechi în Bibliografia românească veche. Evaluări și perspectiveCSP, I, 3492015pdf
0Victor PetrescuDespre primele tipărituri pe teritoriul românesc în secolul al XVI-leaPhilM, LVII (5-6), 202015pdf
0Adrian-Petre PopescuDimitrie Cantemir “In the search of the still hidden true prototype”JRLS, 4, 422-4282014pdf
html
0Cristina CreţuPortretul unui tipograf din secolul al XVIII-lea: Dimitrie PandoviciAUI, LX, 892014pdf
0Cristina Popescu, Agnes ErichRomanian Academy and the beginning of the Romanian bibliographyCCI, 3, 480-4892014pdf
html
0Dragoș ȘtefănicăReflectarea Bibliei de la București în Didahiile lui Antim IvireanulExplorări, III, 383-4002014pdf
1Gheorghe ChivuLe Liturgikon d’Antim Ivireanul et le triomphe du modèle valaque dans les écrits liturgiques roumainsDR, s.n., XIX (1), 72014pdf
html
2Gheorghe ChivuAntim Ivireanul and the Unification of Old Romanian Literary LanguageTDR, VI, 189-1992014pdf
html
1Octavian GordonRejoice, o, Full of Gifts! A Translation Theory Analysis of ΚεχαριτωμενηRRL, LIX (1), 77-902014pdf
html
1Policarp ChițulescuRomanian Hieratikons printed by St. Antim Ivireanul: in 2013, 300 years from the printing of the Romanian Hieratikon at TârgovişteTDR, VI, 217-2412014pdf
html
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
1Adina ChirilăUn hapax legomenon în textele lui Antim Ivireanul: corhor LR, LXII (4), 506-5112013pdf
html
2Adina ChirilăRelaţia dintre Carte sau Lumină..., Snagov, 1699, şi Procanon [...] alcătuit şi întocmit de Petru Maior, 1783RITL, VII (1-4), 1072013pdf
1Alexandru MareșDouă note coresiene LR, LXII (4), 481-4912013pdf
html
1Alina CamilLiturghierul lui Antim Ivireanul – ediție fundamentală în evoluția Liturghierului românescMunteanu, 190-2082013pdf
0Andreea RăsboiuLiteratura populară în lumina tiparului. Bibliofilie românească în colecţiile Bibliotecii Naţionale a RomânieiRITL, VII (1-4), 2592013pdf
1Bogdan AndriescuContribuţii la bibliografia românească vecheRITL, VII (1-4), 1892013pdf
1Coca DoricaOvidius și cronicarii. File din istoria vetustă a unui exil anticMunteanu, 336-3472013pdf
0Elena ChiaburuAn Insufficiently Cleared Chapter from the History of the Romanian Print: the Case on Stoica Iacovici – an Approach from the Perspective of the Canon LawTDR, V, 249-2572013pdf
html
1Eugenia DimaContribuţii privitoare la viaţa şi activitatea lui Ienăchiţă VăcărescuRITL, VII (1-4), 792013pdf
0Ion-Horia Bîrleanu, Ioana RostoșContribuţia lui Alexandru Philippide la studierea repartiţiei dialectale a dacoromâneiAUI, LIX, 43-632013pdf
0Laura Lazăr ZăvăleanuCarte, autor şi model uman în Predosloviile vechi româneştiRITL, VII (1-4), 1492013pdf
1Sergiu DrincuTipăriturile blăjene din secolul al XVIII-lea (1750–1760) şi unificarea limbii române literarePhil. Ban., VII (2), 190-1962013pdf
html
0Vasile D. ȚâraCărţile româneşti vechi, o componentă esenţială a patrimoniului culturalRITL, VII (1-4), 372013pdf
11Eugen PavelArheologia textuluiCasa Cărții de Știință2012
57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
0Adina ChirilăAn Aspect of the Greek Influence on Antim Ivireanul’s Early Activity in WallachiaAUG/XXIV, IV (1), 1182011pdf
0Alexandru MareșInterpretarea grafiilor de tipul мынѕуль din documentele slavo-române din secolul al XV-lea şi vechimea opoziţiei |ă| : |î| în dacoromână LR, LX (4), 529-5412011pdf
html
2Alexie CojocaruRegăsirea unei opere pierdute: Octoihul românesc al mitropolitului Dosoftei al MoldoveiLR, LX (1), 33-462011pdf
html
1Anca Elisabeta TatayGravurile în metal din cartea lui I. H. Kampe, Descoperirea Americii, Buda, 1816Libraria, X2011pdf
html
0Cristina CrețuNeofit Criteanul, Mitropolitul Ungrovlahiei. Un grec mai român decît româniiExplorări, I, 1562011pdf
0Doina Marta BejanOameni, cărți, biblioteciȚâra, 1192011pdf
1Eugen MunteanuG. Ibrăileanu despre limba literarăPhil. Jass., VII (2), 103-1112011pdf
html
0Lăcrămioara ChihaiaViața academică ieșeană în mărturii epistolare. Dan Simionescu – Gh. Agavriloaei (1941-1946)Țâra, 1452011pdf
0Maria GiosanuIstoria unei cărţi de cult cu multiple valenţe poetice: TriodulTDR, III, 495-5022011pdf
html
0Maria RafailăPagini de corespondență: Sever Pop către Dumitru Cristian AmzărDR, s.n., XVI (1), 922011pdf
html
0Teodora FîntînaruÎnsemnările pe cărţi ca formă de paratextualitateLibraria, X2011pdf
html
0Oana Uță BărbulescuObservaţii asupra grafiei din Divanul... (I)Controverse, I, 3672010pdf
2Anca Elisabeta TatayGravura Roata Vieţii din Calendarul pe 100 de ani de la Buda, din 1814Libraria, VIII2009pdf
html
3Vasile D. ȚâraDiscursul religios, model și normă de exprimare îngrijită în epoca vecheTDR, I, 57-642009pdf
html
8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html
0Agnes ErichThe Development of Printing Press in Romanian Countries: a Changing WorldAUV, VI2008pdf
0Carmen Maria DorlanAlteritate şi identitate religioasă. Consideraţii cu privire la reprezentarea „ereticului” în literatura tipărită în Moldova la mijlocul secolului al XVII-leaLibraria, VII2008pdf
html
1Carmen-Gabriela PamfilTimotei Cipariu, primul filolog românLRM, XVIII (1-2), 1852008pdf
0Elena Mihu, Florin BogdanCeasloave blăjene, 1751–1753Libraria, VII2008pdf
html
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
0Liliana SoareThe works of the transylvanian’s scholars and medical terminology – a general approachELI, 3 (1), 2032007pdf
html
2Lăcrămioara ManeaCarte românească veche (secolul al XVII-lea) în colecţiile Institutului de Cercetări Eco-Muzeale Tulcea. ConsideraţiiRSL, XLII, 2212007pdf
1Monica AvramTriada ardeleană – Samuil Micu, Gheorghe Şincai, Petru Maior – în colecţiile Bibliotecii Judeţene MureşLibraria, VI2007pdf
html
1Ruxandra Moașa NazareCărţile tipărite de negustorii braşoveni, fraţii Constantin şi Ioan BoghiciLibraria, VI2007pdf
html
15Eugen PavelÎntre filologie și bibliofilieEditura „Biblioteca Apostrof”2007
2Monica AvramActivitatea tipografiei de la Buda de la începuturi şi până la cenzoratul lui Petru MaiorLibraria, V2006pdf
html
0Marinela MachidonManuscrise şi tipărituri slavone şi româneşti. Tipărituri româneşti existente la Biblioteca Judeţeană ConstanţaAOU, XVI, 301-3142005pdf
html
1Carmen MunteanReflectarea cărţii vechi româneşti în catalogul Bibliotecii TelekiLibraria, I2002pdf
html
0Corina TeodorDe la tradiţia lecturii la partizanatul confesional: Chiriacodromionul (1699) în mediile ardelene ale secolului al XVIII-leaLibraria, I2002pdf
html
2Georgiana Lungu-BadeaNecesitatea unei critici a traduceriiAUT, XXXVI-XXXVII, 199-2221998-1999pdf
4Eva MârzaDin istoria tiparului românesc
Tipografia de la Alba Iulia (1577–1702)
Imago1998
0Dimitrie MacreaOpera lingvistică și filologică a lui Moise GasterLR, IV (1), 5-181955pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].