Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Interpretarea grafiilor de tipul мынѕуль din documentele slavo-române din secolul al XV-lea şi vechimea opoziţiei |ă| : |î| în dacoromână

Autor:
Publicația: Limba română, LX (4), p. 529-541
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Dans les mots roumains des documents slavons écrits en Moldavie entre 1426 et 1472 la lettre ы corespond à la voyelle î de la langue littéraire ďaujourd’hui. Par conséquent, on peut admettre que ľopposition |ă|: |î| était constituée en ce temps-là dans certains patois moldaves.
Le premier texte roumain où on trouve employé ďune manière invariable ы = î c’est une reproduction manuscrite du roman populaire Varlaam et Ioasaph (avant 1671). C’est fort possible que cette manière graphique appartienne au traducteur Udrişte Năsturel.
Cuvinte-cheie:
  • interpretarea grafiei chirilice a textelor slavo-române, valoarea literei ы, opoziţia |ă|: |î| în dacoromână, Udrişte Năsturel
  • interprétation de la graphie des textes slavo-roumains, la valeur de la lettre ы, l’opposition |ă|: |î| en dacoroumain, Udrişte Năsturel
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

69Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
1Andrei AvramCu privire la vechimea opoziției /ă/ : /î/ în dacoromânăCL, XXII (2), 1471977
63Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
3Andrei AvramGrafia chirilică și problema opoziției /ă/ : /î/ în dacoromâna din secolele al XVII-lea și al XVIII-leaSCL, XXIV (1), 71973
87Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: