Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The Development of Printing Press in Romanian Countries: a Changing World

Autor:
Publicația: Annals of „Valahia” University of Târgovişte. Letters Section, VI
p-ISSN:2066-6373
Editura:Valahia University Press
Locul:Târgoviște
Anul:
Rezumat:The period between the 14th and 18th centuries saw the rise of a print-dominated society, one that moved away from the Church's monopoly of information that existed during the manuscript book period. This was initially fueled by the reproduction of classic texts of antiquity. The technology of the printing press, coupled with the surrounding changes in the political/economic system, wrought changes in the ways in which Eastern Europe saw its place in the world trough Rumanian printing activity.
Cuvinte-cheie:printings, printing house, publishing house, ornamental art, book’s spread, Transylvania, Moldavia, Walachia
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 2

21Mircea TomescuIstoria cărţii româneşti de la începuturi până la 1918Editura Științifică1968
87Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: