Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Un sufix în retragere: -elnic

Autor:
Publicația: Perspective comparative și diacronice asupra limbii române, Secțiunea Lexic, semantică, terminologii, p. 335
ISBN:978-606-16-0797-6
Editori:Mihaela Viorica Constantinescu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae, Gabriela Stoica, Rodica Zafiu
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[A retreating suffix: -elnic]
Across Romance, one of the characteristics of Romanian is the presence of words derived by means of the suffix -elnic. The first Romanian words derived by means of this suffix date from the mid 17th century, acting as new words formed on a Slavic suffixal pattern. Most of these words are adjectives, but also nouns and, in rarer cases, adverbs, and their root can be a verb, a noun, an adjective and an adverb. In contemporary Romanian, the suffix -elnic is old-fashioned, being mostly replaced with common language corresponding affixes. The suffix however is still present in non-standard language, and especially at regional level, where the archaic element is more prominent. Stylistically, it is par excellence very expressive, having precise defined terms.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 12

1Carolina PopușoiAdnotări lingvistice pe marginea unui document din secolul al XIX-leaLR, LXV (1), 1272016pdf
4Cristian MoroianuEtimologia multiplă internă, între certitudine și posibilitateBrâncuș, 1552010
89N. A. Ursu, Despina UrsuÎmprumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare (1760-1860)
I. Studiu lingvistic și de istorie culturală; II. Repertoriu de cuvinte și forme; III. Repertoriu de cuvinte și forme. Supliment
Cronica2004; 2006; 2011
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
25Claudia TudoseDerivarea cu sufixe în româna popularăEditura Universităţii1978
1Alexandru GraurSuffixes élargis en roumainRRL, XIV (4), 3271969
84Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
87Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: