Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Adnotări lingvistice pe marginea unui document din secolul al XIX-lea

Autor:
Publicația: Limba română, LXV (1), Secțiunea Filologie, p. 127
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Linguistic annotations on a 19th century document]
Old texts are serious documentation resources for various linguistic fields. Even if the lexical units used herein are no longer productive in contemporary Romanian, they deserve a place in lexicographical works. Among the issues dealt with based on this 19th century translation, this document includes attestations (only or for the first time) of some words, free collocations and words combinations. The lexical units dealt with share the origin in a foreign model (Greek or Slavonic). Their imitation was the result of either the morphemic calque of some compounds, or the translation of a structure, as both methods are known as active means to enrich the language with new, albeit evanescent, lexical elements.
Cuvinte-cheie:
  • texte vechi, traduceri, influenţe străine, structuri calchiate, structuri traduse
  • old texts, translations, foreign influences, copied structures, translated structures
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

0Carolina PopușoiUn sufix în retragere: -elnicPerspective, 3352016pdf

Referințe în această publicație: 5

39Maria Stanciu IstrateCalcul lingvistic în limba română
(Cu specială referire la scrieri beletristice din secolul al XIX-lea)
Editura Academiei2006
25Claudia TudoseDerivarea cu sufixe în româna popularăEditura Universităţii1978
4Gh. MihăilăObservații asupra influenței ruse în vocabularul limbii romîne contemporaneLR, III (3), 27-351954pdf
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: