Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Timotei Cipariu, primul filolog român

Autor:
Publicația: Limba Română (Chișinău), XVIII (1-2), p. 185
p-ISSN:0235-9111
Editura:Revista „Limba Română”
Locul:Chișinău
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 9

72Gheorghe ChivuLimba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-leaEditura Univers Enciclopedic2000
22Ion Gheție, Alexandru MareșDiaconul Coresi şi izbânda scrisului în limba românăEditura Minerva1994
69Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
2Alexandru MareșData tipăririi Catehismului calvin: 1640 sau 1642?LR, XXIII (6), 5411974
17Ion Gheție, Alexandru MareșIntroducere în filologia românească
Probleme. Metode. Interpretări
Editura Enciclopedică Română1974
5N. A. UrsuContribuția Academiei Române în domeniul editării critice a textelor vechi româneștiLR, XV (5), 5311966
22P. P. PanaitescuÎnceputurile și biruința scrisului în limba românăEditura Academiei1965
87Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: