Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

An Aspect of the Greek Influence on Antim Ivireanul’s Early Activity in Wallachia

Autor:
Publicația: Analele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula XXIV. Lexic comun / lexic specializat, IV (1), p. 118
p-ISSN:1844-9476
Editura:Editura Europlus
Locul:Galați
Anul:
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 9

7Maria Cvasnîi CătănescuRetorica elogiului în Didahiile lui Antim IvireanulTDR, II, 187-1942010pdf
html
2Adina ChirilăÎmprumuturi latino-romanice şi greceşti în “Dihaniile” mitropolitului Antim IvireanulAOU, XV, 57-662004pdf
html
81Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
78Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
60Alexandru BorzaDicţionar etnobotanic
Cuprinzînd denumirile populare românești și în alte limbi ale plantelor din România
Editura Academiei1968
100A. BaillyDictionnaire grec-françaisHachette1950; 1996; 2000
87Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012
92Iuliu A. ZanneProverbele românilor
Vol. I-X
Socec; Editura Tineretului; „Scara”1895-1912, 1959; 2003-2004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: