Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Împrumuturi latino-romanice şi greceşti în “Dihaniile” mitropolitului Antim Ivireanul

Autor:
Publicația: Analele Universității „Ovidius” din Constanța. Seria Filologie, XV, p. 57-66
p-ISSN:1223-7248
Editura:Ovidius University Press
Locul:Constanța
Anul:
Rezumat:The end of the XVIIth century represents a moment of reorientation towards the Western values mediated by the Greek and Latin languages, as a rection against the Paleoslavonic which, for many centuries, had been holding the supremacy in the cultural, spiritual and political life in the Romanian States. One of its effects was the enrichment of the romanian vocabulary with Greek and Latin words. The preference for this type of neologism, to Paleoslavonic’s detriment, is obvious in Antim Ivireanul’s works. He used more than 30 Greek and Latin neologisms in his sermons. Our paper presents these words from etymological and historical point of view.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 8

39Ion Gheție, Gheorghe Chivu (coord.)Contribuții la istoria limbii române literare
Secolul al XVIII-lea (1688–1780)
Clusium2000
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
83Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman MoraruDicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760)Editura Științifică1992
88Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
53Haralambie MihăescuInfluenţa grecească asupra limbii române
Pînă în secolul al XV-lea
Editura Academiei1966
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: