Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Un hapax legomenon în textele lui Antim Ivireanul: corhor

Autor:
Publicația: Limba română, LXII (4), Secțiunea Filologie, p. 506-511
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:During his activity in Wallachia, the Greek culture and language were the most natural sources of inspiration and lexical borrowing for Antim Ivireanul, considering his life and cultural acquisition up to the moment of his arrival to this country, from Constantinople, at the age of 40. Our paper discusses the appearance of corhor, n., in the Afterword written by Antim Ivireanul to the Greek-Romanian Gospel, Bucharest, 1693, the word’s etymology and also its general and special meaning. The term is of Greek origin: κόρχορος, -ον “herbe sauvage que l’on mangeait comme légume” (A. Bailly), “a wild plant of bitter taste” (H.G. Liddell, R. Scott), Anagallis arvensis, L. (Rom. scânteiuţă, Engl. pimpernel). However, Antim does not use the term with its denotative meaning; in his text, corhor is the first compound of ca şi corhorul între alte verdeaţe – an expression that translates the Greek idiom κόρχορος ἐν λαχάνοις, „Corchorus inter olera”, which applies to common people, lacking any merits, who are aspiring to honors they do not deserve (cf. Engl. a tailor among kings and the dawcock sits among the doctors). The meaning of the expression serves Antim Ivireanul’s purpose in constructing the rhetorical sequence of modesty.
Cuvinte-cheie:
  • influenţa grecească, limbă literară, expresie idiomatică, afectarea modestiei, corhor
  • borrowing, literary language, affected modesty, proverb, corhor
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 9

7Maria Cvasnîi CătănescuRetorica elogiului în Didahiile lui Antim IvireanulTDR, II, 187-1942010pdf
html
2Adina ChirilăÎmprumuturi latino-romanice şi greceşti în “Dihaniile” mitropolitului Antim IvireanulAOU, XV, 57-662004pdf
html
81Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
78Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
60Alexandru BorzaDicţionar etnobotanic
Cuprinzînd denumirile populare românești și în alte limbi ale plantelor din România
Editura Academiei1968
100A. BaillyDictionnaire grec-françaisHachette1950; 1996; 2000
87Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012
92Iuliu A. ZanneProverbele românilor
Vol. I-X
Socec; Editura Tineretului; „Scara”1895-1912, 1959; 2003-2004

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: