“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

An Aspect of the Greek Influence on Antim Ivireanul’s Early Activity in Wallachia

Author:
Publication: Analele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula XXIV. Lexic comun / lexic specializat, IV (1), p. 118
p-ISSN:1844-9476
Publisher:Editura Europlus
Place:Galați
Year:
Language: English
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 9

7Maria Cvasnîi CătănescuRetorica elogiului în Didahiile lui Antim IvireanulTDR, II, 187-1942010pdf
html
2Adina ChirilăÎmprumuturi latino-romanice şi greceşti în “Dihaniile” mitropolitului Antim IvireanulAOU, XV, 57-662004pdf
html
81Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
78Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
60Alexandru BorzaDicţionar etnobotanic
Cuprinzînd denumirile populare românești și în alte limbi ale plantelor din România
Editura Academiei1968
100A. BaillyDictionnaire grec-françaisHachette1950; 1996; 2000
87Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012
92Iuliu A. ZanneProverbele românilor
Vol. I-X
Socec; Editura Tineretului; „Scara”1895-1912, 1959; 2003-2004

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: