Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Criterii de descriere a cărții românești vechi în Bibliografia românească veche. Evaluări și perspective

Autor:
Publicația: Caietele Sextil Pușcariu, I, Secțiunea Istorie literară și culturală, p. 349
Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția I, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2013
Editori: Eugen Pavel, Nicolae Mocanu; Coperta: Călin Stegerean; Layout: Nicolae Mocanu
Tiparul a fost finanțat de Asociația Culturală „Text și discurs religios” din Iași
p-ISSN:2393-526X
Editura:Editura Scriptor; Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The present study was meant to analyze the methodology of elaborating the national catalogue of the Old Romanian Book, known as The Old Romanian Bibliography, as well as the evaluation of the employed description criteria.
Both the methodology of elaboration and the description criteria are assessed from the perspective of an urgently required republication of The Old Romanian Bibliography in circumstances where in 1944, when the last volume of the work was published, and up until today, an impressive number of Contributions to Old Romanian Bibliography have been published.
The analysis allowed the conclusion that the description criteria meant for Old Romanian Books that were used by the authors of The Old Romanian Bibliography and by the authors of Contributions to Old Romanian Bibliography are relevant and correspond to the actual needs of cataloging the Old Romanian Book in the reprinted form of the Old Romanian Bibliography.
Cuvinte-cheie:
  • Bibliografia românească veche, carte românească veche, criterii de descriere
  • Old Romanian Bibliography, Old Romanian Book, description criteria
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

15Eugen PavelÎntre filologie și bibliofilieEditura „Biblioteca Apostrof”2007
87Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: