Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Între filologie și bibliofilie

Autor:
ISBN:9739279864
Editura:Editura „Biblioteca Apostrof”
Locul:Cluj-Napoca
Anul:

Cuprins:

Cărți vechi necunoscute
  • Ex libris Constantini Cantacuzeni
  • Bibliografia românească veche (Addenda et corrigenda)
Cărți cu însemnări manuscrise
  • Un document de mentalitate
  • Cât valora o carte „bătrână”?
  • Elemente ale limbii vorbite
Cartea cărților: Biblia lui Samuil Micu (1795)
  • Modele și izvoare
  • Concordanțe lingvistice
Abstract
Ilustrații

Coperta:

Citări la această publicație: 13

Recenzii la această publicație: 1

Gheorghe ChivuLR, LVIII (2)2009html

Referințe în această publicație: 10

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].