Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Între filologie și bibliofilie

Autor:
ISBN:9739279864
Editura:Editura „Biblioteca Apostrof”
Locul:Cluj-Napoca
Anul:

Cuprins:

Cărți vechi necunoscute
  • Ex libris Constantini Cantacuzeni
  • Bibliografia românească veche (Addenda et corrigenda)
Cărți cu însemnări manuscrise
  • Un document de mentalitate
  • Cât valora o carte „bătrână”?
  • Elemente ale limbii vorbite
Cartea cărților: Biblia lui Samuil Micu (1795)
  • Modele și izvoare
  • Concordanțe lingvistice
Abstract
Ilustrații

Coperta:

Citări la această publicație: 15

0Imola-Ágnes FarkasTradiţie şi inovaţie în Biblia de la Bucureşti (1688) şi Biblia de la Blaj (1795): construcţii cu complement internSCL, LXXII (1), 71-962021pdf
0Ana Catană-SpenchiuBiblia de la Blaj (1795) și manuscrisele traducerii lui Samuil MicuPhil. Jass., XVI (2), 612020pdf
html
2Eugen PavelThe beginnings of textual criticism in Old Romanian writingDR, s.n., XXI (1), 172016pdf
html
2Eugen PavelPremise ale criticii textuale în cultura scrisă românească din secolul al XVIII-leaMareș, 1792016
1Otilia UrsCriterii de descriere a cărții românești vechi în Bibliografia românească veche. Evaluări și perspectiveCSP, I, 3492015pdf
0Ana-Veronica Catană-SpenchiuOn translating biblical textsCCI, 3, 321-3302014pdf
html
2Eugen PavelThe Slavonic model versus the Latin model in the Romanian biblical textsDR, s.n., XIX (1), 822014pdf
html
2Ana Catană-SpenchiuTipuri de glose în Biblia de la Blaj (1795)Munteanu, 209-2232013pdf
1Eugen PavelModelul slavon versus modelul latin în textele biblice româneştiRITL, VII (1-4), 232013pdf
2Ana-Veronica Catană-SpenchiuBiblia de la Blaj (1795) și problematica traduceriiExplorări, II, 3372012pdf
2Ana-Veronica Catană-SpenchiuÎntre Biblia de la Bucureşti (1688) şi revizia din 1795 a lui Samuil Micu. Probleme de traducereCCI, 2, 1087-11102012pdf
html
0Eugen PavelTextul evanghelic în cultura românească (încercare de sinteză)LR, LXI (1), 26-372012pdf
html
1Eugen PavelComentarii pe marginea traducerii Vulgatei din 1760–1761 LR, LXI (3), 372-3792012pdf
html
11Eugen PavelArheologia textuluiCasa Cărții de Știință2012
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 52, 2009). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2009LR, LIX (3), 307-4432010pdf

Recenzii la această publicație: 1

Gheorghe ChivuLR, LVIII (2)2009html

Referințe în această publicație: 10

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].