Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Témoignages onomastiques dans les anciennes notes manuscrites roumaines

Autor:
Publicația: Onomastik. Band I: Chronik Namenetymologie und Namengeschichte Forschungsprojekte (Sonderdruck aus Patronymica Romanica Band 14), p. 153
ISBN:3-484-55514-9
Editori:Dieter Kremer, Maria Giovanna Arcamone
Editura:Max Niemeyer Verlag
Locul:Tübingen
Anul:
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

15Eugen PavelÎntre filologie și bibliofilieEditura „Biblioteca Apostrof”2007

Referințe în această publicație: 8

3Eugen PavelPentru un corpus al însemnărilor manuscrise româneștiCL, XXXIV (1), 531989
1Domnița Ichim-TomescuObservații cu privire la articularea numelor proprii în limba românăSCL, XXXI (1), 31980
3Aspazia RegușAntroponime feminine nearticulate în vechi acte istoriceLR, XXVII (3), 3111978
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
33Ioan PătruțStudii de limba română și slavisticăEditura Dacia1974
83Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
1N. Orghidan, George Giuglea, M. HomorodeanProbleme de toponimieCL, X (2), 3371965
2Emil PetroviciToponimice de origine slavo-bulgară pe teritoriul R.P.R.CL, II, 231957

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: