Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Arheologia textului

Autor:
ISBN:9786061702756
Editura:Casa Cărții de Știință
Locul:Cluj-Napoca
Anul:

Cuprins:

Coperta:

Arheologia textului

Citări la această publicație: 11

0Adina Chirilă, Roxana Vieru
  • Revizuire tipografică și opțiune lingvistică în Evanghelia de la Snagov, 1697
  • Typographical revision and language option in the Evangelium from Snagov, 1697
Diacronia, 13, A1782021pdf.ro
pdf.en
0Maria PașcalăuMoses Gaster și Lazăr Șăineanu: Problema dublei identitățiAUT, LVII, 19-292019pdf
html
0Mihai FloroaiaTraducerea şi tipărirea cărţilor de cult în limba română, elemente ale unităţii naţionaleAtel. Trad., hors série, 45-582019pdf
html
1Eugen PavelThe Transylvanian School – Premises Underlying the Critical Editions of TextsDR, s.n., XXIII (2), 109-1332018pdf
html
1Mădălina UngureanuL’identification de la source de la traduction des péricopes bibliques dans „Parimiile preste an” (Dosoftei, Iaşi, 1683) à partir de l’analyse des noms propresTDR, VIII, 23-302016pdf
html
2Eugen PavelThe Slavonic model versus the Latin model in the Romanian biblical textsDR, s.n., XIX (1), 822014pdf
html
1Gheorghe ChivuLe Liturgikon d’Antim Ivireanul et le triomphe du modèle valaque dans les écrits liturgiques roumainsDR, s.n., XIX (1), 72014pdf
html
2Gheorghe ChivuAntim Ivireanul and the Unification of Old Romanian Literary LanguageTDR, VI, 189-1992014pdf
html
0Mădălina UngureanuNote lexicale pe marginea Parimiilor preste an (Iaşi, 1683)AUI, LX, 3452014pdf
1Eugen PavelModelul slavon versus modelul latin în textele biblice româneştiRITL, VII (1-4), 232013pdf
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 55, 2012). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2012LR, LXII (3), 271-4082013pdf
html

Recenzii la această publicație: 1

Ioan MilicăAUI, LIX, 219-2222013pdf

Referințe în această publicație: 66

5Eugen PavelObservații filologice și lingvistice asupra primelor parimiare româneștiDR, s.n., XVI (2), 143-1482011pdf
html
11Ion Budai-DeleanuOpere. Țiganiada. Trei viteji. Scrieri lingvistice. Scrieri istorice. TraduceriEditura Fundației Naționale pentru Știință și Artă2011
10Gheorghe ChivuDe la litera la spiritul unui text sacru. Mărturia unui Evangheliar manuscrisTDR, II, 41-482010pdf
html
9Ioan-Florin FlorescuLe Tétraévangile de Sibiu (1551-1553). Nouvelles informations sur les sources de la première traduction en roumain des ÉvangilesBibl. Jass., 1, 38-902010pdf
html
9N. A. UrsuPaternitatea Istoriei Țărîi Rumâneşti atribuită stolnicului Constantin Cantacuzino
Studiu filologic
Cronica2009
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
89Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
15Eugen PavelÎntre filologie și bibliofilieEditura „Biblioteca Apostrof”2007
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
40N. A. UrsuContribuții la istoria culturii românești în secolul al XVII-lea
Studii filologice
Cronica2003
26N. A. UrsuContribuții la istoria culturii românești
Studii și note filologice
Cronica2002
21Eugen PavelCarte și tipar la Bălgrad
(1567-1702)
Editura Clusium2001
72Gheorghe ChivuLimba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-leaEditura Univers Enciclopedic2000
2Eugen MunteanuLiteralitate și creativitate lexicală în Parimiile preste an ale lui DosofteiAUI, XL, 471994
22Ion Gheție, Alexandru MareșDiaconul Coresi şi izbânda scrisului în limba românăEditura Minerva1994
3Violeta BarbuPreliminarii la studiul naționalizării serviciului divin: principalele versiuni românești ale Simbolului credinței (1650–1713)LR, XL (1-2), 251991
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
2Eugen PavelAl. Procopovici și vechiul scris românescCL, XXX (1), 101985
7N. A. UrsuDin nou despre paternitatea primei traduceri românești a Istoriilor lui Herodot și despre revizia Vechiului Testament tradus de Nicolae MilescuLR, XXXIV (1), 301985
69Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
2Ion-Radu MirceaO veche traducere românească: Parimiarul de la BrașovLR, XXXI (6), 4741982
44Ion GhețieIntroducere în studiul limbii române literareEditura Științifică și Enciclopedică1982
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
3Alexandru RosettiObservații asupra textului și limbii Psaltirii HurmuzakiSCL, XXXII (5), 5211981
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
9Émile TurdeanuApocryphes slaves et roumains de l’Ancien TestamentE.J. Brill1981
54Nicolae CartojanIstoria literaturii române vechi
Vol. I-III.
Minerva; Editura Fundației Culturale Române1980; 1996
2Mircea BorcilăAlexe Procopovici (1884–1946)CL, XXII (1), 171977
2Alexandru MareșPe marginea unor opinii recente despre cel mai vechi parimiar românescLR, XXV (1), 371976
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
28Ion GhețieÎnceputurile scrisului în limba română
Contribuții filologice și lingvistice
Editura Academiei1974
1Alexandru MareșO ediție brașoveană din secolul al XVI-lea a unei cărți venețieneLR, XIX (6), 5231970
4Alexandru MareșEvangheliarul din Petersburg, tipărirea unei mai vechi traduceri moldovenești?LR, XVII (1), 851968
8Alexandru MareșObservații cu privire la Evangheliarul din PetersburgLR, XVI (1), 651967
3Alexandru MareșPrecizări în legătură cu traducerea Tetraevanghelului lui CoresiSCL, XVIII (6), 6511967
11Ion GhețieConsiderații filologice și lingvistice asupra Evangheliarului din PetersburgSCL, XVII (1), 471966
22P. P. PanaitescuÎnceputurile și biruința scrisului în limba românăEditura Academiei1965
15Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (V)SCL, XV (5), 5751964
5N. A. UrsuUn calendar istoric-literar publicat de Paul IorgoviciLR, XII (3), 2831963
1N. CorlăteanuDespre aceeași controversă filologică (Raporturile dintre „Codicele Voronețean” și „Lucrul apostolesc” al lui Coresi)LR, XII (2), 1771963
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
1Bela KelemenNote lexicale. Pe marginea lexicului unei cărți de cîntece romînești din secolul al XVIII-leaSCL, XI (3), 5451960
1N. CorlăteanuÎn jurul unei controverse filologice (Raporturile dintre „Codicele voronețean” și „Lucrul apostolesc” al lui Coresi)SCL, XI (3), 4431960
2Bela KelemenPrecizări și completări la Bibliografia romînească vecheCL, III, 751958
1F. FugaruDespre lectura manuscriselor lui Ioan Budai-DeleanuLR, VII (4), 11-421958pdf
2Ștefan PașcaProbleme în legătură cu începutul scrisului romînesc. Versiunile romînești din sec. al XVI-lea ale „Apostolului”CL, II, 471957
5Ștefan PașcaContribuții la istoria începutului scrisului romînescCL, I (1-4), 791956
3Ștefan PașcaActivitatea lui Moses Gaster în domeniul lingvisticii și al filologiei romîneCL, I (1-4), 1031956
24Ștefan CiobanuIstoria literaturii române vechiImprimeria Națională; Editura Eminescu1947; 1989
10Nicolae DrăganuIstoria sintaxei
Lucrare postumă
Institutul de Lingvistică Română1945
16Nicolae DrăganuMorfemele românești ale complementului în acuzativ și vechimea lor
Un capitol de sintaxă românească
Institutul de Lingvistică Română1943
1Sextil PușcariuNicolae Drăganu (1884–1939)DR, X (1), 11938-1941pdf
1Nicolae DrăganuUn Manuscris de apocrif religios ardelean din sec. al XV-lea?DR, IX, 219-2241936-1938pdf
95Nicolae DrăganuRomânii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticeiImprimeria Națională1933html
26Nicolae DrăganuToponimie și istorieEditura Ardealul1928
2Ovid DensusianuSemantism anterior despărțirei dialectelor romîne, IIGS, II (2), 3101926
3Ovid DensusianuSemantism anterior despărțirei dialectelor romîneGS, II (1), 11925
7Al. ProcopoviciDin istoria raporturilor noastre interdialectaleDR, IV (1), 38-661924-1926pdf
12Nicolae DrăganuMihail Halici. Contribuție la istoria culturală românească din sec. XVIIDR, IV (1), 77-1681924-1926pdf
1Nicolae DrăganuDespre ce Psaltire și Liturghie vorbește Pavel Tordasi la 1570?DR, IV (2), 9131924-1926pdf
3Nicolae DrăganuDin vechea noastră toponimieDR, I, 1091920-1921pdf
38Nicolae DrăganuDouă manuscripte vechi: Codicele Todorescu și Codicele Marțian
Studiu și transcriere
Editura Academiei, Librăriile Socec & Co.1914
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
19Nicolae IorgaIstoria literaturii religioase a românilor până la 1688Tipografia I.V. Socec1904
87Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012
105Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].