Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Le Liturgikon d’Antim Ivireanul et le triomphe du modèle valaque dans les écrits liturgiques roumains

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XIX (1), Secțiunea Filologie. Limbă literară, p. 7
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:Antim Ivireanu’s Liturghier (Liturgical Book) printed at Râmnic, in 1706, as part of a Evhologhion (Euchologion) and reprinted separately in the form of divine service text in 1713, at Târgovişte, represents the book that establishes the Romanian language as the liturgical language in Wallachia, and also the first ecclesiastic print that promotes, in Moldavia and over the mountains, the wallachian literary norms.
Cuvinte-cheie:
  • Antim Ivireanul, Liturghie, limbaj liturgic, limbă literară veche
  • Antim Ivireanul, Liturgikon, langage liturgique, vieille langue littéraire
  • Antim Ivireanul, Liturgical book, liturgical language, old literary language
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

11Eugen PavelArheologia textuluiCasa Cărții de Știință2012
39Ion Gheție, Gheorghe Chivu (coord.)Contribuții la istoria limbii române literare
Secolul al XVIII-lea (1688–1780)
Clusium2000
9Gabriel ȘtrempelAntim IvireanulEditura Academiei1997
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
21Mircea TomescuIstoria cărţii româneşti de la începuturi până la 1918Editura Științifică1968
87Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Dan SimionescuBibliografia românească veche (BRV)
I. 1508–1716; II. 1716–1808; III. 1809–1830; IV. Adăogiri și îndreptări
Atelierele Grafice „Socec & Co.”; Tipo Moldova1903, 1910, 1912–1936, 1944; 2012

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: