Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Le Tétraévangile de Sibiu (1551-1553). Nouvelles informations sur les sources de la première traduction en roumain des Évangiles

Autor:
Publicația: Biblicum Jassyense, 1, p. 38-90
p-ISSN:2068-7664
Editura:Centrul de Studii Biblico-Filologice
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:Le texte roumain du Tétraévangile de Sibiu présente des concordances textuelles avec les traductions tchèques (notamment Bible Olomoucká) et allemandes du XVe siècle (les versions de l’édition de Johann Mentelin). Une série de preuves textuelles (des équivalences multiples des mêmes termes; traductions fautives alternant avec des traductions correctes; formes phonétiques étrangères et formes roumaines des mêmes termes; des bourdons, etc.) démontre aussi que les concordances tchèques et allemandes proviennent d’un prototype roumain qui, à son tour, a eu à l’origine une version slavone de l’Évangile. Ce prototype a subi une révision substantielle, s’appuyant sur la Bible de Luther, avant d’être mis sous presse, entre 1551-1553, à Sibiu. Le terminus post quem du prototype roumain peut être l’année où apparaît l’édition de Mentelin (1466) et le terminus ante quem ne devrait pas dépasser 1522, date d’apparition de la version Septembertestament de Luther (car il est difficile de croire qu’après l’apparition de la traduction de Luther quelqu’un aurait pu encore se servir du texte des éditions allemandes anciennes). L’intervalle 1466-1522 rend donc très possible le fait que le prototype roumain ait été traduit, soit en Transylvanie, soit en Moldavie, sous l’influence d’un milieu hussite.
Cuvinte-cheie:Tétraévangile de Sibiu, Bible allemande, Luther, Mentelin, Bible tchèque, Bible Olomoucká, hussitisme
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 9

Referințe în această publicație: 27

95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
89Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
1G. MihăilăUn experiment (În legătură cu transcrierea Tetraevanghelului de la Sibiu, 1551–1553)LR, XLVIII (1-2), 1071999
78Henry George Liddell, Robert ScottA Greek-English LexiconClarendon Press1996
69Ion Gheție, Alexandru MareșOriginile scrisului în limba românăEditura Științifică și Enciclopedică1985
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
6Ion GhețieEvangheliarul de la Sibiu și textele românești scrise cu litere latine și ortografie maghiarăLR, XXVIII (2), 1651979
1Ion GhețieÎn legătură cu versiunile moldovenești din 1532 ale Evangheliei și ApostoluluiLR, XXVI (2), 1871977
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
2Alexandru MareșO versiune rotacizantă a celor patru evanghelii (Un izvor necunoscut al Tetraevanghelului din 1561)LR, XXIII (3), 2171974
63Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
58Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
90I. Rizescu (ed.)Pravila ritorului LucaciEditura Academiei1971
8Alexandru MareșObservații cu privire la Evangheliarul din PetersburgLR, XVI (1), 651967
1Ion GhețiePe marginea unor opinii recente asupra Tetraevanghelului slavon din 1546 și a Evangheliarului din PetersburgLR, XVI (1), 801967
11Ion GhețieConsiderații filologice și lingvistice asupra Evangheliarului din PetersburgSCL, XVII (1), 471966
2Ion GhețieCîteva precizări în legătură cu datarea Catehismului lui CoresiSCL, XVII (5), 5471966
22P. P. PanaitescuÎnceputurile și biruința scrisului în limba românăEditura Academiei1965
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
1Alexandru RosettiCu privire la datarea primelor traduceri romînești de cărți religioaseLR, VII (2), 20-221958pdf
15Damian P. BogdanGlosarul cuvintelor românești din documentele slavo-româneTipografia „Cărţilor Bisericeşti”1946
6Nicolae DrăganuManuscrisul liceului grăniceresc „G. Coșbuc” din Năsăud și săsismele celor mai vechi manuscrise româneștiDR, III, 472-5081922-1923pdf
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
19Nicolae IorgaIstoria literaturii religioase a românilor până la 1688Tipografia I.V. Socec1904
87Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: