Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Glosarul cuvintelor românești din documentele slavo-române

Autor:
Editura:Tipografia „Cărţilor Bisericeşti”
Locul:Bucureşti
Anul:

Citări la această publicație: 15

0Maria-Adelina BobicThe apiculture terminology in the Romanian and Ukrainian idioms of BanatJRLS, 16, 1324-13272019pdf
html
1Emanuela I. DimaDenumiri ale noţiunii de mâncare. Raporturi semantice între termenii mâncare şi bucate în textele culinare româneştiLR, LXVII (1), 23-362018pdf
1Emanuela DimaNume de părţi ale corpului (gură – limbă – buză) în antroponimia istorică românească. Semnificaţii şi frecvenţăSIL5, 1022015pdf
1Mihaela MarinDin terminologia brânzeturilor româneştiSIL5, 5142015pdf
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
0Cristina-Mariana CărăbușNume de animale în tradiția biblică românească. Termeni zoonimici neatestați în dicționarele limbii româneMunteanu, 224-2392013pdf
3Florentina NicolaeJewel terminology in Romanian biblical translationsRRL, LVIII (2), 137-1512013pdf
html
1Liliana AgacheConsideraţii asupra unor termeni vechi referitori la unităţi de capacitateLR, LXI (3), 291-2972012pdf
html
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
9Ioan-Florin FlorescuLe Tétraévangile de Sibiu (1551-1553). Nouvelles informations sur les sources de la première traduction en roumain des ÉvangilesBibl. Jass., 1, 38-902010pdf
html
1Viorica Goicu, Simona Goicu-CealmofOriginea numelui de familie Muntean(u)AUT, XLVIII, 1702010pdf
html
1Emanuela DimaMecanisme semantice implicate în uzul antroponimic al unor apelative păstoreşti LR, LVII (1), 63-732008pdf
html
1Ruxandra LambruAntroponimie subiectivă. Scurt istoric al cercetărilor privind numele de persoană din vechile documente româneştiRSL, XLI, 1472006pdf
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
0Marian AntofiEvoluţia consoanelor africate în subdialectul moldovenescAOU, XIV, 15-222003pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].