Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Jewel terminology in Romanian biblical translations

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LVIII (2), p. 137-151
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:This study is a linguistic analysis of the twelve precious stones that appear on the breastplate of the High Priest, in the Old Testament, the Exodus episode. The contrastive analysis has been conducted in a diachronic manner, from the first translation into Romanian of few parts of the Old Testament (Palia de la Orăştie, 1581-1582), up to the Synodal edition of the Holy Bible, published in 2008. The research on the biblical language arouses interest because it contains old Romanian terms, which are sometimes ignored in the modern dictionaries. For example, the term hoşen was attested in the Palia, but it is not recorded in DEX (the Explanatory Dictionary of Romanian Language). Romanian translations of the Holy Bible were consistently related to the Septuagint and Vulgate, but there were also influences from the modern translations in Hungarian, German, Modern Greek, Italian, French, Russian and English, which contributed to the slow modernization of the Romanian biblical vocabulary.
Cuvinte-cheie:Holy Bible, the Old Testament, Exodus, priestly breastplate, gemstones, Romanian language, translations of the Bible
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 3

Referințe în această publicație: 11

4Eugen MunteanuA Brief History of the Romanian Biblical TraditionBibl. Jass., 3, 152012pdf
html
3Roxana VieruPalia de la Orăștie: impactul izvoarelor asupra textului românesc. Cîteva aspecteTDR, I, 229-2372009pdf
html
3Alexandru GaftonElementul slavon în Palia de la OrăştiePhilologos, II (5-6), 191-1982007pdf
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
24Eugen MunteanuStudii de lexicologie biblicăEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1995
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
63Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
196Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
15Damian P. BogdanGlosarul cuvintelor românești din documentele slavo-româneTipografia „Cărţilor Bisericeşti”1946
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: