Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Consideraţii asupra unor termeni vechi referitori la unităţi de capacitate

Autor:
Publicația: Limba română, LXI (3), p. 291-297
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Ce travail vise l’analyse monographique de quelques mots qui désignent des unités de mesure considérées étalon dans le roumain ancien. Il s’agit de termes de diverses origines qui appartiennent au lexique archaïque ou au lexique régional encore actuel.
Cuvinte-cheie:
  • unităţi de măsură, română veche, lexic, arhaic, regional
  • unités de mesure, roumain ancien, lexique, archaïque, régional
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 3

64Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina ZgraonDicţionarul limbii române literare vechi
(1640-1780) Termeni regionali
Editura Științifică și Enciclopedică1987
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
15Damian P. BogdanGlosarul cuvintelor românești din documentele slavo-româneTipografia „Cărţilor Bisericeşti”1946

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: