Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The Transylvanian School – Premises Underlying the Critical Editions of Texts

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XXIII (2), p. 109-133
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Şcoala Ardeleană – premise de editare critică a textelor]
Sunt fixate reperele unei noi crestomaţii care va înmănunchea scrierile Şcolii Ardelene, cuprinzând tipărituri şi manuscrise, edite şi inedite, ediţie concepută în consonanţă cu stadiul actual al istoriografiei şi filologiei româneşti. Noul corpus consacrat iluminismului românesc din Transilvania îşi propune să reconstituie cea mai completă imagine de până acum a acestei mişcări cultural-ideologice, care s-a cristalizat în primele decenii ale secolului al XVIII-lea. O antologare de acest gen are în vedere, mai întâi, clarificarea conceptului, fixarea limitelor temporale între care se circumscrie acest curent, urmate de un excurs critic al editărilor anterioare, precum şi de expunerea criteriilor care au stat la baza selecţiei materialelor.
În funcţie de principiile şi de criteriile expuse, noua antologie intitulată Şcoala Ardeleană este structurată tematic, cuprinzând 175 de titluri, ordonate pe următoarele categorii de scrieri: istorice, lingvistice, literare, teologice şi religioase, filosofice, didactice şi instructive, care vor fi reproduse pe baza unor norme riguroase şi unitare de transcriere interpretativă, adnotate şi comentate. Sunt înglobate texte începând cu primul memoriu al lui Inochentie Micu-Klein, Supplex Libellus, din 1743, şi încheind cu Antropologhia sau scurta cunoştinţă despre om şi despre însuşirile sale, publicată de Pavel Vasici-Ungureanu, la Buda, în 1830. Este reconsiderat, totodată, locul pe care trebuie să-l ocupe textele religioase şi teologice în ansamblul mişcării, acestea fiind marginalizate şi subapreciate de exegeza de inspiraţie marxistă.
Şcoala Ardeleană este definită, aşadar, ca un curent generat pe baza unor afinităţi ideologice asumate, o sinteză umanistă unică, cu opere scrise în limba română şi în limba latină, în principal, de o mare diversitate ideatică şi stilistică, texte în care religiosul se întretaie cu profanul, conceptele teoretice cu ideile practice, reformiste, spiritul critic partizan cu cel introspectiv, meditativ, discursul polemic cu cel analitic, stilul euristic cu cel expozitiv, oferind imaginea eclatantă a primei perioade a modernismului literar românesc.
Cuvinte-cheie:
  • definirea conceptului, cronologia mişcării, critica editărilor anterioare, criteriile de selecţie a textelor, diversitatea tematică
  • definitions of the concept, timeline of the movement, a critique of previous editions, criteria for text selections, diversity of themes
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 10

2Eugen PavelTextual criticism and the editing of Romanian writings in the 19th centuryDR, s.n., XXII (2), 106-1202017pdf
html
12Gheorghe ChivuVechi texte românești
Contribuții filologice și lingvistice
Editura Academiei2015
11Eugen PavelArheologia textuluiCasa Cărții de Știință2012
26N. A. UrsuContribuții la istoria culturii românești
Studii și note filologice
Cronica2002
29Gheorghe Chivu (ed.)Institutiones linguae valachicae
Prima gramatică a limbii române scrisă în limba latină
Editura Academiei2001
2Dimitrie MacreaȘcoala ardeleană și problemele de lingvistică romanicăCL, XIV (1), 71969
9Ion GhețieOpera lingvistică a lui Ion Budai-DeleanuEditura Academiei1966
16Joannis AlexiGrammatica daco-romana sive valachicaJ. Geistinger1826
4G. I. Wenzel; Vasilie Gergely de Csokotis (trad.)Omu de lume
Sontice Regule Cuviêntiei, gratiei, mai alesului modu a vietiei, și a adeverateloru blândetiê spre întribuintiarea tenerimei Romanesci
Dimitrie Davidovics1819html
105Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: