Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Textual criticism and the editing of Romanian writings in the 19th century

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XXII (2), p. 106-120
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Critica textuală şi editarea scrierilor româneşti în secolul al XIX-lea]
Editarea scrierilor vechi româneşti capătă un nou impuls în secolul al XIX-lea, în contextul unei resurecţii a spiritului naţional, fără a se depăşi faza romantică a recuperărilor de ordin cultural. Faţă de epocile anterioare, se renunţă tot mai mult la activitatea de difuzare a scrierilor prin intermediul copiilor manuscrise, editorul, uneori improvizat, luând locul copistului medieval. Necesitatea editării textelor în spaţiul românesc se impunea, totodată, în condiţiile schimbării sistemelor ortografice. Dincolo de modul fluctuant în care erau utilizate anumite norme de transpunere, în care transliteraţia parţială se interfera cu o transcriere interpretativă aproximativă, calitatea ediţiilor era marcată, totodată, de ortografia etimologizantă, care lăsa o anumită largheţe în restabilirea formelor lingvistice din cuprinsul textelor. Multe dintre ediţiile apărute nu au încă un caracter ştiinţific deplin. Exactitatea reproducerii textului era trecută deseori pe un plan secund, iar tendinţa de modernizare (sau chiar de arhaizare) a limbii se manifesta de multe ori în mod arbitrar. Ediţia Hronicului lui D. Cantemir, realizată de Gh. Săulescu în 1835–1836, sau cea a Învăţăturilor lui Neagoe Basarab, alcătuită de Ioan Eclesiarhul în 1843, sunt asemenea mostre de editare defectuoasă. Reacţiile unor filologi sau istorici, precum B. P. Hasdeu, A. D. Xenopol, Gr. G. Tocilescu, D. Russo, sunt însă prompte în amendarea unor asemenea tentative de denaturare a textelor. Critica textuală românească va cunoaşte un curs ascendent în secolul următor.
Cuvinte-cheie:
  • editare critică, alterarea textelor, modernizarea limbii, schimbarea siste- melor ortografice, evoluţia principiilor de editare
  • critical editing, text alteration, linguistic modernization, the change of ortho- graphic systems, evolution of editorial principles
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 7

2Eugen PavelThe beginnings of textual criticism in Old Romanian writingDR, s.n., XXI (1), 172016pdf
html
17Ion Gheție, Alexandru MareșIntroducere în filologia românească
Probleme. Metode. Interpretări
Editura Enciclopedică Română1974
10Liviu OnuCritica textuală și editarea literaturii române vechi
Cu aplicații la cronicarii Moldovei
Minerva1973
5N. A. UrsuContribuția Academiei Române în domeniul editării critice a textelor vechi româneștiLR, XV (5), 5311966
108I.-A. Candrea (ed.)Psaltirea Scheiană
Comparată cu celelalte Psaltiri din sec. XVI şi XVII traduse din slavoneşte
Librăriile SOCEC & Co.1916
10Demostene RussoCritica textelor și tehnica edițiilorSocec & Co.1912
105Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: