Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Omu de lume. Sontice Regule Cuviêntiei, gratiei, mai alesului modu a vietiei, și a adeverateloru blândetiê spre întribuintiarea tenerimei Romanesci

Autor:
Editura:Dimitrie Davidovics
Locul:Vienna
Anul:
Linkuri:

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].