Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

  • Considerații asupra unor forme ale verbului a fi: sum și sunt
  • Considerations to some forms of the verb a fi: sum and sunt

Autor:
Publicația: Diacronia, 8, Secțiunea Editorial, A113
e-ISSN:2393-1140
Editura:Revista „Diacronia”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:
  • Istoria formelor verbale sum și sunt, introduse în scrisul literar de școala latinistă ardeleană, pune în evidență un proces sinuos de elaborare a unor norme de tip cult în cadrul românei literare moderne. Deloc linear, acest proces a fost influențat concomitent de două tendințe, nu totdeauna convergente, manifestate în scrisul românesc de la sfîrșitul secolului al XVIII-lea pînă la începutul secolului al XX-lea: utilizarea unor forme culte, preluate din latină sau modelate după tipare latinești, respectiv revitalizarea unor fenomene lingvistice cu circulație regională, considerate moștenite din latină.
    Propuse inițial ca rostiri literare, cele două forme au fost acceptate și utilizate mult timp ca grafii etimologizante corespunzătoare lui sîm, respectiv suntu, atestate în zone dialectale cu caracter conservator. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea (sum), respectiv în primele decenii ale secolului al XX-lea (sunt), cele două grafii au redevenit norme ortoepice, în condițiile predominanței tradiției fonologice în scrisul românesc.
  • The history of the verbal forms sum and sunt, introduced into the literary writing by the Transylvanian Latinist School, reveals a winding process in the elaboration of certain cultured norms proper to the modern literary Romanian. Not at all linear, this process was concurrently influenced by two, often divergent, tendencies that were active from the end of the 18th century up to the beginning of the 20th century: the use of some cultured forms, borrowed from Latin or created according to Latin patterns; and the revitalization of certain linguistic forms with regional diffusion.
    Initially proposed as literary pronunciations, the two verbal forms were soon adopted and used as etymological graphic forms that corresponded to sîm and suntu from certain conservative patois. During the second half of the 19th century (sum), and during the first decades of the 20th century (sunt), the two graphic forms became orthoepic norms as well, due to the phonological tradition of the Romanian writing.
Cuvinte-cheie:
  • limbă română literară, normă literară, forme verbale culte, sum, sunt
  • Romanian literary norm, literary norm, cultured verbal forms, sum, sunt
Limba: română, engleză
DOI:
Linkuri:    

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 14

4Gheorghe ChivuNormă ideală – normă reală în scrisul literar de la sfârșitul veacului al XVIII-lea. Infinitivul lungVariația, 1, 1832015pdf
27Isabela NedelcuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. InfinitivulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
89Gheorghe Chivu (ed.)Dictionarium valachico-latinum
Primul dicționar al limbii române
Editura Academiei2008
16Mioara AvramStudii de morfologie a limbii româneEditura Academiei2005
1Gheorghe ChivuEste sunt o simplă grafie latinizantă?LR, XLIX (3), 4312000
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
2Ion GhețieI. Heliade Rădulescu și selecția cuvintelor românești „clasice”LR, XVI (3), 2211967
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
5N. A. UrsuUn calendar istoric-literar publicat de Paul IorgoviciLR, XII (3), 2831963
3Mircea ZdrengheaAnalogii în conjugarea verbului auxiliar a fiDR, XI, 1941948pdf
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
16Joannis AlexiGrammatica daco-romana sive valachicaJ. Geistinger1826
4G. I. Wenzel; Vasilie Gergely de Csokotis (trad.)Omu de lume
Sontice Regule Cuviêntiei, gratiei, mai alesului modu a vietiei, și a adeverateloru blândetiê spre întribuintiarea tenerimei Romanesci
Dimitrie Davidovics1819html
105Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină:

RO