Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Grammatica daco-romana sive valachica

Autor:
Editura:J. Geistinger
Locul:Viena
Anul:

Citări la această publicație: 16

0Adrian ChircuLimba română vorbită în gramaticile din Austria: Ioan Piuariu-Molnar, Gramatică germano-română (1788)AUB, LXIX, 53-682020pdf
html
0Corina DominteBiblioteca Colegiului Naţional „Ștefan cel Mare” Suceava, de la fondare până la Marea Unire (1860–1918)AB, XXVII (2), 471-5002020pdf
0George Bogdan ȚâraȘcoala Ardeleană și latinitatea „altfel” a limbii române. SubstantivulQR, VIII (1), 3902020pdf
1Adriana SenatoreLa Scuola latinista di Transilvania: ideologia, finalità e protagonistiPhil. Jass., XIV (1), 209-2292018pdf
0Carmen Daniela ConstantinGramaticile Școlii ArdeleneCCI, 5, 1472018pdf
html
1Eugen PavelThe Transylvanian School – Premises Underlying the Critical Editions of TextsDR, s.n., XXIII (2), 109-1332018pdf
html
0Gheorghe Chivu
  • Considerații asupra unor forme ale verbului a fi: sum și sunt
  • Considerations to some forms of the verb a fi: sum and sunt
Diacronia, 8, A1132018pdf.ro
pdf.en
0George Bogdan ȚâraTermeni arhaici și dialectali, moșteniți din latină, în scrierile primilor filologi româniQR, V, 323-3342017pdf
1George Bogdan ȚâraLe lexique religieux de la dernière grammaire de l’Ecole de TransylvanieTDR, VII, 41-522015pdf
html
0Larisa BulaiNon-finite verbal forms in Old Romanian (16th – 18th centuries)JRLS, 7, 315-3262015pdf
html
0Larisa BulaiThe future indicative paradigm in Romanian language of the 16th, 17th, 18th centuries and nowadaysGIDNI, 2, 546-5542015pdf
html
2Rodica ZafiuMarcatorul concesiv măcar în diacronie (secolele al XVI-lea–al XVIII-lea)Neamțu, 6782015pdf
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
0Valentin TașcuTeoria ritmurilor în artă și poezieDR, s.n., XI-XII, 207-2342006-2007pdf
html
0Sergiy LuchkanynObservaţii asupra gramaticilor limbii române şi ale limbii ucrainene scrise în limba latinăPhil. Jass., I (1-2), 57-622005pdf
html
2Carmen MunteanCărţile Şcolii Ardelene în colecţiile fondului Teleki-Bolyai al Bibliotecii Judeţene MureşLibraria, III2004pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].