Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Le lexique religieux de la dernière grammaire de l’Ecole de Transylvanie

Autor:
Publicația: Text şi discurs religios, VII, Secțiunea Traducerea textului sacru, p. 41-52
p-ISSN:2066-4818
e-ISSN:2393-3402
Editura:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:
Rezumat:The religious terminology is important for Transylvanian scholars (Scoala Ardeleana), as they are not only philologists, but theologians as well by their background and activity. During the XVIII and XIX centuries the theological vocabulary still plays a special role in the European languages, as a reflection of the spiritual life. In this context, I. Alexi provides a list of Romanian religious terms in his Grammatica daco-romana sive valachica. They are basic terms that belong to the traditional terminology of Latin origin, to the borrowings from Greek and Slavic languages, and to some new terms borrowed from ecclesiastic Latin. The present article reveals that the corpus of I. Alexi, which is larger than the one of S. Micu and Gh. Sincai, illustrates the evolution of Transylvanian School’s vision upon this specialized vocabulary.
Cuvinte-cheie:religious terminology, linguistics, ecclesiastical Latin, grammar
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 7

95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
28Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
4. Elemente de istorie culturală
Clusium2003
72Gheorghe ChivuLimba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-leaEditura Univers Enciclopedic2000
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
16Joannis AlexiGrammatica daco-romana sive valachicaJ. Geistinger1826
105Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: