Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Termeni arhaici și dialectali, moșteniți din latină, în scrierile primilor filologi români

Autor:
Publicația: Qvaestiones Romanicae, V, Secțiunea Limba și literatura română, p. 323-334
Lucrările Colocviului Internaţional Comunicare şi Cultură în Romània Europeană (ediţia a V-a / 24-25 iunie 2016)
Papers of the International Colloquium Communication and Culture in Romance Europe (Fifth Edition / 24-25 of June 2016)
Coordonator / Coordinator: Valy Ceia
p-ISSN:2457-8436
Editura:„Jozsef Attila” Tudomanyi Egyetem Kiado Szeged; Editura Universității de Vest din Timișoara
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:
  • [Archaic and dialectal terms inherited from Latin and present in written texts of the first Romanian philologists]
    Between 1780-1830, Romanian philologists in Transylvania have attempted to re-Latinize the literary Romanian language by using not only lexical borrowings from classic and Medieval Latin, but also by introducing archaic and dialectal terminology preserved from Latin. Some of this terminology used to belong to the vocabulary of the Danube Latin (latina dunăreană). Our attempt in this presentation will be to perform an examination from a lexicological perspective of certain words retrieved from philological works (grammars, lexicons, and other works related to the history and Latinity of Romanian language), belonging to philologists from Transylvania. They were involved in the process of standardization, unification and modernization of Romanian language around 1800. In order to observe their semantically evolution, we will then focus on the attestation of these particular words in classic and Late Latin. We do consider the presence of etymon of a dialectal term in the works of famous ancient writers to be the potential reason for the introduction of the same terms in the literary language.
  • În perioada 1780-1830, filologii români din Transilvania au încercat să relatinizeze limba română cultă nu numai prin împrumuturi lexicale din latina clasică și medievală, ci și prin introducerea în uzul general a termenilor arhaici și dialectali păstrați din latină, între care unii aparțineau vocabularului latinei dunărene. În articolul nostru vom supune unui examen lexicologic o seamă de termeni excerptați din operele filologice (gramatici, lexicoane și lucrări privitoare la istoria și latinitatea limbii române) ale filologilor transilvăneni implicați în procesul de normare, unificare și modernizare a românei culte în jurul anului 1800. Vom scoate în evidență atestarea acestor termeni în perioada clasică și în cea târzie a limbii latine, pentru a observa evoluția lor semantică. Considerăm că existența etimonului unui termen dialectal în scrierile unor celebri autori antici putea constitui, de asemenea, un motiv al introducerii acestor cuvinte în limba română literară.
Cuvinte-cheie:
  • re-Latinization, literary Romanian language, classic Latin, Late Latin, dialect
  • relatinizare, română literară, latină clasică, latină târzie, termeni dialectali
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 8

23Teofil TeahaCuvinte latinești moștenite în graiurile românești actualeEditura Academiei2005
116Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
49Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
2. Contribuții socioculturale
Editura Științifică și Enciclopedică1978
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
16Joannis AlexiGrammatica daco-romana sive valachicaJ. Geistinger1826
105Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: