Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cuvinte latinești moștenite în graiurile românești actuale

Autor:
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 23

0Pârvu BoerescuCompletări şi comentarii pe marginea Dicţionarului etimologic al limbii române (DELR), vol. II, partea 1LR, LXVII (1), 3-222018pdf
1Cosmin CăprioarăFenomene dialectale purtate de păstorii transilvăneni în zone de iernatic dunăreneSIL6, 67-742017pdf
0Dumitru LoșonțiContribuții etimologico-lexicale (I)Chivu, 324-3402017
0George Bogdan ȚâraTermeni arhaici și dialectali, moșteniți din latină, în scrierile primilor filologi româniQR, V, 323-3342017pdf
2Iulia MărgăritLatinitate „ascunsă” în lexicul graiurilor munteneştiSIL6, 123-1352017pdf
2Maria MarinDespre un arhaism morfologic specific graiurilor dacoromâne sudiceALIL, LVII, 2492017pdf
html
0Adrian ChircuUn verbum vivendi latinesc în limba română din veacul al XVI-lea: a viaAOU, XXVII (2), 1592016pdf
1Raluca NedeaDiferenţierea lexicală vs disocierea semantică în practica lexicografică din perspectiva abordării semantico-etimologice. Cazul unităţilor lexicale păstură din dacoromânăPerspective, 3232016pdf
1Adrian ChircuUn crâmpei latinesc în structura unui verb din graiul oltenesc (a borborî). Sugestii etimologice şi lexico-semanticeCSP, II, 126-1322015pdf
0Iulia MărgăritLimba română din Basarabia interbelică. Note lexical-etimologiceFD, XXXIV, 2422015pdf
0Iulia Mărgărit„Atestări involuntare” (IV). Pe marginea unui glosar dialectalLR, LXIV (4), 559-5672015pdf
1Maria MarinReflexe ale evoluţiei velarelor [c], [g] urmate de [ă], [î] la palatale în graiurile dacoromâne sudiceFD, XXXIV, 482015pdf
1Pârvu BoerescuMelc, cubelc, culbecLR, LXIV (4), 4572015pdf
8Cristian MoroianuEtimologie și lexicologie românească
Convergențe sincronice și diacronice
Editura Universității din București2015
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
1Dumitru LoșonțiDin terminologia păstoritului (I)SID14, 2372012pdf
1Maria MarinDin nou despre unele forme verbale perifrasticeFD, XXXI, 202012pdf
0Nicolae FelecanAspecte ale graiului din localitatea Caila, jud. Bistriţa-NăsăudSID14, 1582012pdf
0Stela SpînuTerminologia vaselor de conservat vinulBLM, 12, 862011pdf
html
1Mirela Zamilia DanciuElementul latin în graiurile unor localităţi aflate la sud-vest de Timişoara (Ghilad, Banloc, Denta şi Toager)Phil. Ban., IV (1), 111-1312010pdf
html
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
1Gabriel BărdășanObservații cu privire la modalitățile de delimitare a inventarului de cuvinte de origine latină din lexicul istroromâneiAUT, XLVII, 17-382009pdf
html
2Maria MarinCâteva observații etimologiceFD, XXVII, 1772008pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].