Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Fenomene dialectale purtate de păstorii transilvăneni în zone de iernatic dunărene

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al șaselea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 29-30 mai 2015, Secțiunea Dialectologie. Geolingvistică. Onomastică. Fonetică, p. 67-74
Editori:Maria Stanciu Istrate, Daniela Răuțu
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Dialectal features transported by Transylvanian shepherds to Danubian wintering zones]
Dialectologists have always paid attention to the spread of dialectal phenomena, and the issue has been better understood to the extent that linguistic data have been connected to the history, the geography, or the social and economic life of some community. Within the Romanian linguistic space, transhumance has been one of the most important causes of transporting the dialectal particularities of one region to another zone, with different linguistic specifics.
This study aims to shed light on a number of dialectal features transported by Transylvanian shepherds from their native places, to their wintering places, close to the Danube river, to some villages in southern Oltenia and Wallachia, in particular. Most of them are phonetic, however, lexical and morpho-syntactical aspects occupy an important place too. In many cases, the route that these phenomena followed is still visible, because the Danubian regions under scrutiny have remained rather isolated within the larger area of the south-eastern Daco-Romanian dialects.
Cuvinte-cheie:linguistic contact, contact dialects, dialectal islands, interferences
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

23Teofil TeahaCuvinte latinești moștenite în graiurile românești actualeEditura Academiei2005
19Nicolae SaramanduStudii aromâne şi meglenoromâneEx Ponto2003
1Vasile C. IonițăEtimologia cuvîntului mocan și implicațiile lui etimologiceSCL, XL (5), 4771989
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
101Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
8Marin PetrișorGraiuri mixte și graiuri de tranziție. Cu privire la un grai mixt din nord–nord-vestul OltenieiLR, XI (1), 871962

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: