Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Câteva observații etimologice

Autor:
Publicația: Fonetică și dialectologie, XXVII, p. 177
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

Referințe în această publicație: 8

3Maria MarinImportanța sinonimelor în elaborarea unui dicționar dialectalSCL, LIX (2), 4252008html
4Maria MarinProbleme ale sinonimiei într-un dicționar dialectalSIL1, 572008
14Dumitru LoșonțiCertitudini și ipoteze etimologiceEditura Academiei2007
16Iulia MărgăritComentarii etimologice și semantice
Note și articole
Editura Academiei2007
23Teofil TeahaCuvinte latinești moștenite în graiurile românești actualeEditura Academiei2005
1Paul LăzărescuTermeni referitori la preparate culinare în graiurile olteneștiSCL, XVIII (6), 6171967
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
13Simion Florea MarianInsectele în limba, credințele și obiceiurile românilor
Studiu folcloristic
Institutul de arte grafice Carol Göbl1903

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: